Înapoi Concursul privind performanța instanțelor judecătorești în Republica Moldova este inițiat cu sprijinul CEPEJ

Concursul privind performanța instanțelor judecătorești în Republica Moldova este inițiat cu sprijinul CEPEJ

Un concurs ce vizează identificarea și promovarea practicilor inovatoare și eficiente privind funcționarea justiției, procedurile judiciare sau organizarea instanțelor de judecată, urmează să se desfășoare pentru prima dată în 2022 în Republica Moldova. Se preconizează ca această inițiativă să încurajeze managementul proactiv, inovațiile și îmbunătățirea continuă a serviciilor oferite de instanțe și să devină un eveniment anual al sistemului judecătoresc din Moldova. În prezent își desfășoară activitatea Grupul de lucru însărcinat cu elaborarea Regulamentului de desfășurare a concursului, iar prima ședință a acestuia a avut loc online, în data de 3 februarie 2022, cu participarea reprezentanților Consiliului Superior al Magistraturii, Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești, Institutului Național al Justiției, instanțelor naționale.

Această activitate este organizată în cadrul Proiectului „Susținere pentru consolidarea în continuare a eficienței și calității sistemului judiciar din Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Consiliul Europei și implementat de Consiliul Europei în cadrul programului Parteneriat  Buna Guvernare II.