Înapoi

Un nou proiect “Consolidarea diversității și egalității în Republica Moldova” a fost lansat de Consiliul Europei

ONLINE 26 noiembrie 2021
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Un nou proiect “Consolidarea diversității și egalității în Republica Moldova” a fost lansat de Consiliul Europei

Pe 26 noiembrie 2021, o nouă inițiativă de cooperare în domeniul consolidării diversității și egalității în Republica Moldova a fost lansată în cadrul Planului de acțiuni al Consiliului Europei pentru Republica Moldova 2021 - 2024, mai exact proiectul ”Consolidarea diversității și egalității în Republica Moldova”. Noul proiect se va desfășura în următorii trei ani,  cu scopul de a crea un sistem de sprijin în rândul autorităților locale și societății civile, care va proteja drepturile grupurilor vulnerabile (LGBTI, femei, minorități entice și religioase, persoane cu dizabilități fizice și mentale, și altele)  împotriva urii și a crimelor motivate de prejudecată și care va consolida eforturile de îmbunătățire a cadrului legal, capacităților forțelor de ordine și va spori conștientizarea față de fenomenul infracțiunilor motivate de prejudecată.

Evenimentul a fost găzduit și moderat de William Massolin, Șeful Oficiului Consiliului Europei la Chișinău, care a menționat că proiectul este implementat în cadrul Planului de Acțiuni al Consiliului Europei pentru Republica Moldova 2021-2024 și va susține Planul Național de Acțiuni în domeniul Drepturilor Omului 2018-2022 pentru Republica Moldova, în special în legătură cu anti-discriminarea și drepturile minorităților naționale și etnice.

 

 

În deschiderea evenimentului, au fost făcute următoarele remarci:

 

Floris Van Eijk, șeful Oficiului Ambasadei Regatului Țărilor de Jos la Chișinău: „Salutăm abordarea comprehensivă a acestui proiect, care vizează în ansamblu actorii de la nivel național, cât și local, funcționarii din domeniul de aplicare a legii și societatea civilă. Această abordare comprehensivă va contribui pozitiv la creșterea conștientizării și consolidarea capacităților pentru prevenirea și combaterea crimelor motivate de prejudecată”.

 

Irena Guidikova, șefa Diviziunii incluziune și anti-discrimnare, Departamentul Anti-discriminare, Consiliul Europei: „Salutăm lansarea noului proiect în Republica Moldova, în cadrul Planului de Acțiuni al Consiliului Europei 2021-2024. Acest proiect vine în continuarea lucrului din cadrul altor programe ale Consiliului Europei, dar are, de asemenea, ambiții mari. Cu un cadru legislativ îmbunătățit și cu rețele de suport pentru victimele violenței motivate de ură, credem că situația grupurilor expuse la discriminare și ură se va schimba. ”

 

Evenimentul de lansare a fost urmat de prima ședință a Comitetului Director al proiectului, cu participarea părților interesate menționate mai sus, precum și membri ai Comisiei parlamentare pentru drepturile omului și relații interetnice, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Sănătății, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul General al Poliției, Agenția Relații Interetnice, Agenția Națională de Asistență Socială, Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, Oficiul Avocatul Poporului și organizațiile societății civile.

 

Consolidarea diversității și egalității în Republica Moldova  este un proiect al Consiliului Europei, inclus în Planul de Acțiuni al Consiliului Europei pentru Republica Moldova 2021-2024 și finanțat de către Ministerul Afacerilor Externe al Regatului Țărilor de Jos.