Vizita de studiu a delegației Ministerului Justiției, Administrației Naționale a Penitenciarelor și Inspectoratului Național de Probațiune la Consiliul Europei

Chisinau, Republic of Moldova
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Vizita de studiu a delegației Ministerului Justiției, Administrației Naționale a Penitenciarelor și Inspectoratului Național de Probațiune la Consiliul Europei

15 reprezentanți ai Ministerului Justiției, ai Administrației Naționale a Penitenciarelor și ai Inspectoratului Național de Probațiune au efectuat o vizită de studiu la sediul Consiliului Europei din Strasbourg, Franța, în perioada 2-4 noiembrie.

Vizita de studiu le-a permis participanților să dobândească cunoștințe extinse cu privire la procedurile de lucru și jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului (CtEDO), precum și standardele Comitetului european pentru prevenirea torturii și a tratamentelor sau pedepselor inumane sau degradante (CPT) în materia condițiilor de detenție și a asistenței medicale în instituțiile de tip închis. Participanții s-au implicat activ în discuții privind cele mai recente hotărâri ale CtEDO în privința Republicii Moldova care se referă la drepturile deținuților, precum și deficiențele constante privind respectarea standardelor stabilite de CPT, în special în materia accesului la asistență medicală, și cele mai eficiente modalități de înlăturare a acestora. De asemenea, unul dintre subiectele majore a fost importanța executării hotărârilor CtEDO în domeniul penitenciar pentru asigurarea unui nivel mai înalt de protecție a drepturilor deținuților și pentru prevenirea altor încălcări ale Convenției Europene a Drepturilor Omului de către Republica Moldova.

Mai mult, Secretarul de Stat al Ministerului Justiției, Directorul adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor și Șeful Direcției medicale a Administrației Naționale a Penitenciarelor au participat la Reuniunea multilaterală cu privire la pandemia COVID-19 în penitenciare și impactul acesteia asupra priorităților reformei sistemului penitenciar, organizată de Unitatea de cooperare în domeniul poliției și al privării de libertate. Reuniunea a întrunit înalți funcționari și profesioniști din administrația penitenciară din 14 state membre ale Consiliului Europei și a facilitat schimbul de experiență și de lecții învățate de către administrațiile penitenciare din țările reprezentate, precum și de bune practici care să conducă la o implementare mai eficientă a standardelor relevante ale Consiliului Europei în contextul unei crize sanitare.

Activitățile au fost organizate sub auspiciile Proiectului "Consolidarea reformelor din sistemul penitenciar, de probațiune și de îngrijire a sănătății în instituțiile de tip închis din Republica Moldova", finanțat și implementat prin intermediul Planului de Acțiuni al Consiliului Europei pentru Republica Moldova (2021-2024).