Słuszne zadośćuczynienie

AZ BG CS EL EN FR HY PL RO RU SQ UK

Słuszne zadośćuczynienie

Artykuł 41 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka:

 Słuszne zadośćuczynienie: jeżeli Trybunał stwierdzi, że nastąpiło naruszenie Konwencji lub jej Protokołów oraz jeżeli prawo wewnętrzne zainteresowanej Wysokiej Układającej się Strony pozwala tylko na częściowe usunięcie konsekwencji tego naruszenia, Trybunał orzeka, gdy zachodzi taka potrzeba, o przyznaniu słusznego zadośćuczynienia pokrzywdzonej stronie.

W wyniku wejścia w życie Protokołu Nr 14, w dniu 1 czerwca 2010 r., Komitet Ministrów nadzoruje również wykonywanie ugód zatwierdzonych przez Trybunał (Artykuł 39 Konwencji), w tym w zakresie jakiejkolwiek kwoty, jaką Państwo zgodziło się zapłacić skarżącemu na podstawie postanowień takiej ugody. (więcej...)

Procedura, której skarżący musi przestrzegać, by uzyskać szybką wypłatę jest opisana w liście przewodnim towarzyszącym wyrokowi Trybunału.

Nadzór nad płatnością

Płatność została dokonana (dwumiesięczny termin na zaskarżenia lub wniesienie uwag)

W następujących dwóch typach spraw, skarżący ma dwa miesiące od daty publikacji listy na wniesienie skargi, gdy zachodzi problem. Jeśli ten termin minął uznaje się, że skarżący zaakceptował płatność sum na takich warunkach, na jakich została ona dokonana przez Państwo.

Płatność nie została dokonana, bądź jest niepełna

Jeśli chodzi o pierwszy typ spraw, Departament Wykonywania Wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie otrzymał pisemnego potwierdzenia płatności słusznego zadośćuczynienia od władz krajowych, bądź też informacja ta jest niepełna. 

Jeśli chodzi o drugi typ spraw, płatność została potwierdzona, jednakże po terminie i bez wskazania odsetek.

Informacje od skarżących / skargi Informacje od skarżących / skargi

Jeżeli chce Pan / Pani otrzymać lub przekazać informację dotyczącą płatności słusznego zadośćuczynienia zasądzonego przez Trybunał, bądź też wnieść skargę, proszę skontaktować się:

Council of Europe

DGI - Directorate General of Human Rights and Rule of Law
Department for the Execution of Judgments of the ECHR
Just Satisfaction Section
F-67075 Strasbourg Cedex
FRANCE


  +33(0)3.88.41.27.93

  dgI_execution_just_satisfaction@coe.int 

 

  Często zadawane
         pytania
Dokument informacyjny Dokument informacyjny

Monitorowanie zapłaty kwot zasądzonych w trybie słusznego zadośćuczynienia: przegląd aktualnej praktyki Komitetu Ministrów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron