Prawa i zagadnienia, jakie należy uwzględnić, gdy do obowiązków zawodowych należą:

Artykuły 2 – Prawo do życia, 3 – Zakaz tortur, 8 – Poszanowanie życia prywatnego i rodzinnego, 14 – Zakaz dyskryminacji.

  • Czy istnieje uzasadnienie dla użycia środków przymusu (obrona siebie lub innych, dokonanie zatrzymania, stłumienie zamieszek)?
  • Czy użycie środków przymusu jest absolutnie konieczne i proporcjonalne do uprawnionego celu, czy możliwe jest osiągniecie pożądanego rezultatu przy zastosowaniu mniej dotkliwych środków?
  • Czy użycie środków przymusu stanowi tortury lub nieludzkie traktowanie?
  • Czy wszelkie obrażenia zostały niezwłocznie zbadane przez lekarza?
  • Czy istnieje odpowiednia dokumentacja na wypadek ewentualnej potrzeby przeprowadzenia postępowania w sprawie okoliczności użycia środków przymusu?

Please note
References to article numbers are to the European Convention on Human Rights except where a Protocol is specified.
The issues listed are not exhaustive.