Jak uzyskać certyfikat

 

Certyfikat „Szlak Kulturowy Rady Europy” jest przyznawany raz w roku, ustanowionym prawnie sieciom działającym na rzecz promowania tematyki europejskiej i realizującym działania w co najmniej trzech państwach członkowskich Rady Europy.

Certyfikacja pozwala uwidocznić inicjatywy europejskie, które urzeczywistniają wartości Rady Europy, takie jak różnorodność, dialog międzykulturowy i wzajemna wymiana doświadczeń ponad granicami. Poprzez program Szlaki Kulturowe, Rada Europy tworzy model dla ponadnarodowych sieci zajmujących się promocją dziedzictwa europejskiego. W ramach programu łączą się, by wymienić tylko niektóre, obiekty dziedzictwa kulturowego, uniwersytety, władze krajowe, regionalne i lokalne oraz podmioty społeczno-gospodarcze, takie jak małe i średnie przedsiębiorstwa oraz organizatorzy wycieczek.

Do rozwijania szlaku kulturowego potrzebne jest:

Zasady przyznawania certyfikatu „Szlak Kulturowy Rady Europy” zostały określone w rezolucji Komitetu Ministrów CM/Res(2013)67.

Certyfikacja może objąć tylko takie sieci, które odnoszą się do tematu europejskiego (I), uwzględniają wskazane priorytetowe obszary działań (II) i są reprezentowane przez jedną sieć (III).

Kluczowe działania po uzyskaniu certyfikacji:

New Branding Brochures
of the Cultural Routes of the Council of Europe Programme