Asset Publisher Asset Publisher
Back

Konference o impletementaci judikatury ESLP do národních právních systémů

Praha, Česká republika 07/10/2014
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Konference o impletementaci judikatury ESLP do národních právních systémů

Dne 17.10.2014 Česká advokátní komora uspořádala ve spolupráci s Justiční akademií konferenci s názvem Implementace judikatury Evropského soudu pro lidská práva do národních právních systémů, porovnání a zkušenosti. Konference se uskutečnila pod záštitou Zdeňka Škromacha, místopředsedy Senáru Parlamentu České republiky.

Úvodní přednášku přednesl Aleš Pejchal, soudce za Českou republiku, který pojednal na téma Úmluva a Česká republika. Soudce za Slovensko, Ján Šikuta, pojednal o doktríně volné úvahy ve světle judikatury Evropského soudu. O implementaci judikatury Evropského soudu do svých národních systémů přednesli řeč paní Angelika Nussberger, soudkyně za Německo, pan Dmitry Dedov, soudce za Ruskou federaci a pan Krzysztof Wojtyczek, soudce za Polsko. Další přednášky uvedli Helena Jäderblom, soudkyně za Švédsko, o Evropské úmluvě a azylovém právu, a v závěru soudce za Lichtenštejnsko, Mark Villiger, který pojednal na téma ESLP včera, dnes a zítra.


Web Content Display Web Content Display

Take HELP online courses!

Free Course Registration

Web Content Display Web Content Display

Looking for news from 2014?

Get the feed here!

Web Content Display Web Content Display