Het Congres van Lokale en Regionale Besturen van de Raad van Europa bestaat uit 318 vertegenwoordigers van de meer dan 200.000 lokale en regionale besturen in de 47 lidstaten van de Raad van Europa. Net als de Parlementaire Vergadering is het Congres een consultatief orgaan, dat binnen de Raad van Europa de stem van de lokale en regionale democratie laat klinken.

De voorloper van het Congres kwam voor het eerst samen in 1957, maar in zijn huidige vorm bestaat deze assemblee van burgemeesters en regionale volksvertegenwoordigers sinds 1994. Het Congres is de auteur van het Europese Handvest voor Lokaal Zelfbestuur. Het controleert de toepassing van dit charter in de lidstaten. Verder stuurt het Congres ook geregeld waarnemers op pad om lokale en regionale verkiezingen te monitoren.

De Belgische delegatie bestaat uit zeven effectieve leden en zeven plaatsvervangers, afkomstig uit de gemeentebesturen of de gewest- of gemeenschapsparlementen. Na de deelstaatverkiezingen van mei 2014 werd de delegatie voor een deel vernieuwd. De nieuwe delegatie zal operationeel zijn tegen de voorjaarssessie van het Congres in maart 2015. De namenlijst van de Belgische delegatie bij het Congres is te vinden op de website van de Raad van Europa.

Rapporteurs van het Congres hebben ook België al enkele keren bezocht om er de naleving van het Handvest te controleren. Omdat België een complexe staatkundige structuur heeft, vond het laatste monitoringbezoek in twee delen plaats, in oktober 2013 en februari 2014. Het verslag van dit bezoek werd besproken op de herfstsessie van het Congres, van 14 tot 16 oktober 2014.