U werd doorverwezen naar https://www.coe.int/nl/web/human-rights-channel/roma/videos/-/asset_publisher/j61mOEdcdaWp/content/48 .

Klik op de volgende link om deze redirect te verwijderen en de oorspronkelijke URL Link te benaderen.

logo Council of Europe logo Council of Europe Human rights Channel - La chaîne des droits humains
Council of Europe,
Avenue de l'Europe F-67075 Strasbourg Cedex, France -
Tel. +33 (0)3 88 41 20 00
Disclaimer - © Council of Europe 2020 - © photo credit - Contact - RSS - Report fraud & corruption