Contentverzamelaar Contentverzamelaar
Terug

HELP konference 2015

Štrasburku, Francie 05/06/2015
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
HELP konference 2015

Letošní konference programu HELP se uskuteční ve dnech 4. až 5. června 2015 ve Štrasburku. Program konference bude zaměřen na spolupráci mezi profesemi - "Spolupráce mezi právními a jinými profesemi při výuce v oblasti lidských práv", a je připravovaný pod předsednictvím Bosny a Hercegoviny v Radě Evropy.

V rámci programu HELP je vyvinuto a také nadále vyvíjeno mnoho osnov, které zahrnují meziprofesní aspekty (např. kurzy o azylovém a uprchlickém právu, bioetice, právech dětí, opatření nahrazující omezení osobní svobody). Další diskuze je zapotřebí o otázkách včlenění jiných, než právních profesí a jejich odbornosti do výuky lidskoprávních otázek.

Výroční konference poskytuje prostor pro diskuzi mezi všemi členy a partnery o způsobech vedoucích ke zlepšení výsledků výuky, používání Evropské úmluvy o lidských právech na národní úrovni, a o zlepšení spolupráce mezi národními a mezinárodními organizacemi. V průběhu konference budou diskutována také doporučení a metodologie výuky v oblasti lidských práva.

Pracovním jazykem konference bude jazyk anglický, francouzský a ruský.

Konečná zpráva z výroční konference roku 2014 je k dispozici zde.


Webcontent weergeven Webcontent weergeven

Volg online HELP cursussen!

Gratis registratie voor de cursussen

Webcontent weergeven Webcontent weergeven

Looking for news from 2014?

Get the feed here!

Webcontent weergeven Webcontent weergeven