Rechten en kwesties waarmee ik rekening moet houden bij mijn werk:

Artikel 2 - recht op leven, 3 - verbod van foltering, 5 - recht op vrijheid, 8 - eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven, 14 - verbod van discriminatie, 34 – recht op individuele verzoekschriften, Protocol Nr. 4, artikel 2 - vrijheid van verplaatsing

 • . Zijn er minder zware maatregelen dan vrijheidsontneming overwogen en als onvoldoende aangemerkt?
 • . Zijn de omstandigheden op de plaats waar de persoon vastgehouden wordt voldoende qua hygiëne, voeding en slaapplaats en niet overbevolkt?
 • . Worden personen die behoren tot een kwetsbare minderheid en gedetineerd zijn behandeld zonder te worden gediscrimineerd?
 • . Zijn alle noodzakelijke en redelijke stappen ondernomen om de gezondheidstoestand van de gedetineerde vast te stellen, vooral wanneer er aanwijzingen zijn dat deze mogelijk gewond is geraakt?
 • . Worden gedetineerden  met de kans op zelfverwonding  regelmatig gecheckt?
 • . Worden gedetineerden beschermd tegen geweld van andere gedetineerden?
 • . Krijgen kwetsbare gedetineerden (vanwege ziekte, handicap, leeftijd, seksuele geaardheid etc.) voldoende zorg en bescherming?
 • . Hebben gedetineerden recht tot briefwisseling, met name met hun advocaten en de gerechtelijke autoriteiten?
 • . Zijn beperkingen van dit recht wettig, proportioneel en dienen ze een wettelijk erkend doel?
 • . Wordt het recht van gedetineerden een verzoekschrift in te dienen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens op enige wijze belemmerd?
 • . Zijn gedetineerden in voorarrest volledig op de hoogte gesteld van de aard van en aanleiding voor de aanklacht tegen hen?
 • . Hebben zij voldoende tijd en faciliteiten gekregen, zoals vertrouwelijke gesprekken met hun raadsman ter voorbereiding van hun verdediging?

Please note
References to article numbers are to the European Convention on Human Rights except where a Protocol is specified.
The issues listed are not exhaustive.