Rechten en kwesties waarmee ik rekening moet houden bij mijn werk:

Artikel 2 - recht op leven, 3 - verbod van foltering, 5 - recht op vrijheid, 7 - geen straf zonder wet, 8 - eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven, 14 - verbod van discriminatie, Protocol Nr. 4, artikel 2 - vrijheid van verplaatsing

Behalve de bovengenoemde algemene kwesties kunnen ook de volgende rijzen bij vrijheidsontneming:

  • . Is arrestatie toegestaan volgens artikel 5 en dan met name het eerste lid, onder c en f?
  • . Zijn de personen die gearresteerd zijn zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van hun rechten en de aanleiding voor de arrestatie?
  • . Zijn er procedures om te waarborgen dat zij zo snel mogelijk voor de rechter worden geleid?
  • . Hebben zij contact gehad met een raadsman voordat de ondervragingen begonnen?
  • . Zijn er in het geval van bijvoorbeeld misdrijven met kinderen en zedenmisdrijven aangepaste verhoormethodes overwogen?
  • . Was het feit waarvoor de arrestatie is verricht strafbaar op het moment dat het gepleegd werd?

Please note
References to article numbers are to the European Convention on Human Rights except where a Protocol is specified.
The issues listed are not exhaustive.