Rechten en kwesties waarmee ik rekening moet houden bij mijn werk:

Artikel 2 - recht op leven, 3 - verbod van foltering, 8 - eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven,
14 - verbod van discriminatie

  •  Kan het gebruik van geweld gerechtvaardigd worden (zelfverdediging of verdediging van anderen, verrichten van een arrestatie, beëindigen van ongeregeldheden)?
  •  Is het geweld strikt noodzakelijk en staat het in verhouding tot het beoogde doel of kan het gewenste resultaat ook met minder geweld worden bereikt?
  •  Kan het geweld aangemerkt worden als foltering of onmenselijke behandeling?
  •  Zijn eventuele gewonden spoedig onderzocht door een arts?
  •  Worden er adequate dossiers bijgehouden voor eventueel later onderzoek naar de omstandigheden waaronder geweld is gebruikt?

A noter
Les renvois vers les numéros d'articles désignent ceux de la Convention européenne des droits de l'homme, sauf lorsqu'il est précisé qu'il s'agit de l'un de ses protocoles.
Les points énumérés ne sont pas exhaustifs.