Programul European pentru Formarea Juriștilor în Domeniul Drepturilor Omului în 28 State Membre ale Uniunii Europene (HELP în 28 de state) susține juriștii din UE în acumularea cunoștințelor și abilităților cum să se refere la Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene (Carta), Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) și Carta Socială Europeană (CSE).  Mai mult, ei se vor familiariza cu jurisprudența Europeană.  Aceasta la fel consolidează Rețeaua HELP a Instituțiilor Naționale (INI) și Barourile de Avocați (BA) în UE. 

Sub auspiciile acestui program, 4 cursuri noi sunt dezvoltate, bazându-se pe prioritățile UE: Lupta împotriva rasismului, xenofobiei și homofobiei; Dreptul la protecția datelor și la intimitate; Drepturile de muncă; și Dreptul la integritate a persoanei (bioetica).  Cursurile sunt atunci ajustate la sistemul juridic național și limbă înainte de a fi pilotate în – cel puțin – 13 SM UE.  După aceasta, cursurile sunt transferate la partea de auto-instruire a e-platformei HELP gratuite. 

Bugetul Programului HELP în 28 de state este în jur de 1.6 milioane Euro, în principal finanțate de Uniunea Europeană (Directoratul –General pentru Justiție și Consumatori).  HELP în 28 de state este implementat de către Consiliul Europei și beneficiază de angajament puternic din partea Partenerilor Asociați curenți, în special INI-urile și BA-urile UE, precum și Rețeaua Europeană de Instruire Judiciară.  

Evenimente Evenimente
Cursuri Cursuri
Paginil Naționale Paginil Naționale

Urmează cursurile HELP online!

Înrolare gratuită la cursuri

Urmărește-ne Urmărește-ne