საქართველოს ოფისის სიახლეები საქართველოს ოფისის სიახლეები
Back

პირველად საქართველოში სასწავლო პროგრამა ფსიქიატიული ექთნებისთვის

პირველად საქართველოში სასწავლო პროგრამა ფსიქიატიული ექთნებისთვის

ევროპის საბჭო და ევროკავშირი განაგრძობენ საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს დახმარებას პენიტენციურ სისტემაში მომუშავე ფსიქიატრიული ექთნების გადასამზადებაში ფსიქიკური ჯანმრთელობის საკითხებზე.

ამა წლის ივნისი-ივლისის განმავლობაში 15 ფსიქიატრიული ექთანი გადამზადდა ევროპის საბჭოს ექსპერტთა გუნდის მიერ წინასწარ შემუშავებული პროგრამის საფუძველზე.

ფსიქიატრიული  ექთნები ასრულებენ ცენტრალურ როლს ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში, როგორც კლინიცისტები, შემთხვევის მმართველი ექიმები, კლინიკური ექთნები და პრაქტიკოსი ექთნები. ისინი, როგორც  მულტი-დისციპლინარული გუნდის ნაწილი, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ ფსიქიკური დაავადების მართვაში. სწორედ ამიტომ გადაწყდა, რომ შექმნილიყო სპეციალური პროგრამა საქართველოს ფსიქიატრიული ექთნებისთვისაც.

პროგრამა 12 მოდულისგან შედგება და ითვალისწინებს პრაქტიკოსი ფსიქიატრიული ექთნების კვალიფიკაციის ამაღლებას. 12 დღიანი სასწავლო პროგრამა მიზნად ისახავს, ექთნებს მისცეს საბაზისო თეორიული ცოდნა ფსიქიკური ჯანმრთელობის საკითხების გარშემო. ექთნებს, რომლებმაც წარმატებით გაიარეს ტრენერთა ტრენინგის 12 დღიანი კურსი, მიეცემათ შესაძლებლობა, კასკადური ტრენინგების გზით თავიანთი ცოდნა გადასცენ საქართველოს პენიტენციურ დაწესებულებებში მომუშავე კოლეგებს.

აღნიშნული ღონისძიება ნაწილია ევროპის საბჭოს აქტივობებისა, რომლებიც საქართველოს დახურული ტიპის დაწესებულებებში ფსიქიკური ჯანდაცვის გაუმჯობესებას ემსახურება. ისინი ორგანიზებულია ევროსაბჭოსა და ევროკავშირის ერთობლივი პროექტის - „ადამიანის უფლებები და ჯანდაცვა საქართველოს ციხეებსა და დახურული ტიპის სხვა დაწესებულებებში II” – ფარგლებში, რომელიც ევროკავშირისა და ევროპის საბჭოს „პარტნიორობა კარგი მმართველობისთვის“ ნაწილია. 

ვმუშაობთ ერთად ადამიანის უფლებების, დემოკრატიისა და კანონის უზენაესობის გასაძლიერებლად!


თბილისის ოფისში 21 ადამიანი მუშაობს, რომელთა უმრავლესობა თანამშრომლობის სხვადასხვა პროგრამებშია ჩართული. ამ პროგრამების მიზანია საქართველოს მხარდაჭერა ევროპის საბჭოს სტანდარტების შესრულებაში ადამიანის უფლებათა დაცვის, კანონის უზენაესობისა და დემოკრატიის გაძლიერების მიმართულებით.

ევროპის საბჭო წარმოადგენს ადამიანის უფლებათა წამყვან ორგანიზაციას ევროპის კონტინენტზე. ის აერთიანებს 47 წევრ სახელმწიფოს, რომელთა შორის 28 ევროკავშირის წევრია. ჩვენს ყველა წევრ ქვეყანას ხელმოწერილი აქვს ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია, რომელიც ევროპაში ადამიანის უფლებების დაცვის ქვაკუთხედი გახლავთ. იხილეთ მეტი >>

პროგრამები საქართველოში