მომსახურების შესყიდვა დისკრიმინაციის, სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულებებისა და სიძულვილის ენის შესახებ მონაცემთა შეგროვების პრაქტიკის გაუმჯობესებისა და შესაბამისი შესაძლებლობების განვითარების შესახებ

იხილეთ საიტის ინგლისური ვერსია