Indietro

Internationella romadagen (8 april 2019)

Uttalande av Timo Soini, ordförande i Europarådets ministerkommitté, Finlands utrikesminister
Ministerkommitténs ordförandeskap Strasbourg 8 april 2019
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Internationella romadagen (8 april 2019)

”I dagens Europa är behandlingen av romer och resande fortfarande en viktig människorättsfråga. Trots omfattande åtgärder av många regeringar inom Europarådets medlemsstater utsätts romska samhällsgrupper ännu för diskriminering, fattigdom och social utslagning. Tillgången till fundamentala rättigheter som hälsa, bostad, utbildning och anställning är fortfarande inte säkerställd. Detta kräver förändring.

Internationella romadagen ger oss ett tillfälle att erinra om om våra skyldigheter för att värna mänskliga rättigheter, samtidigt som den ger en möjlighet att åter uttrycka vårt engagemang för att främja jämlikhet och icke-diskriminering gentemot alla romska samhällsgrupper i Europa. Jag vill emellertid betona hur utsatta kvinnor och flickor inom grupperna romer och resande är. De hör till de mest socialt missgynnade grupperna i dagens Europa.

Alla kvinnor och flickor, inklusive de i romska samhällsgrupper, ska ha rätt att leva sina liv i frihet. De ska ha möjlighet att göra sina egna val utan otillbörliga påtryckningar från sin sociala grupp, familj eller staten. Detta är en fråga om att säkerställa grundläggande mänskliga rättigheter.

För att åstadkomma detta måste vi öka medvetenheten om de svårigheter kvinnor bland romer och resande ställs inför för att erhålla sin rättvisa och sina rättigheter. Vi behöver vidta åtgärder för att ge kvinnor bland romer och resande möjligheter till detta genom att ta itu med frågor som våld i hemmet, tidiga eller påtvingade äktenskap och människohandel. Därför var det tillfredsställande för det finländska ordförandeskapet att nyligen stå som värd för den 7:e internationella romska kvinnokonferensen (25-27 mars 2019), där de här frågorna diskuterades och vars slutsatser ger vägledning åt Europarådets framtida arbete inom området.”


Seguici Seguici

       

Gallerie foto Gallerie foto
galleries link
Facebook Facebook
@coe_ita su Twitter @coe_ita su Twitter