Visualizzazione Contenuto Web Visualizzazione Contenuto Web

URL: http://www.coe.int/en/web/cpt/about-the-cpt_HU

A CPT-ről röviden

"A CPT-ről röviden"

Egyezmény a kínzás és az embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmód megelőzéséről

 CPT előírások


A szabadságuktól megfosztott személyeket érintő rossz bánásmód megelőzése Európában

A CPT látogatásokat szervez fogvatartási helyekre, hogy felmérje, hogyan bánnak a szabadságuktól megfosztottakkal.  Ilyen intézmények a börtönök, a fiatalkorúak fogvatatási intézményei, a rendőr-kapitányságok, az idegenrendészeti fogvatatottak fogdái, a pszichiátriai kórházak, szociális otthonok, stb.

A CPT delegációk korlátozás nélkül kereshetnek fel fogvatartási intézményeket, és az egyes intézményeken belül is szabadon mozoghatnak. Négyszemközti beszélgetéseket folytathatnak a szabadságuktól megfosztott személyekkel, és szabadon beszélhetnek bárkivel, aki hasznos információkkal szolgálhat.

A CPT minden látogatás után részletes jelentést küld az érintett Államoknak. Ebben a jelentésben szerepelnek a CPT megállapításai, ajánlásai, megjegyzései és információkérései. A CPT emellett részletes választ kér a jelentésében felvetett kérdésekre. Ezek a jelentések és válaszok részét képezik az érintett Államokkal folytatott folyamatos párbeszédnek.

A CPT teljes megnevezése: „Kínzást és az Embertelen vagy Megalázó Bánásmódot vagy Büntetést Megelőzni Hivatott Európai Bizottság.” Ez pedig két fontos jellemzőt emel ki: először is, egész Európát lefedi, másodszor pedig, nem csak a „kínzással” foglalkozik, hanem egész sor olyan helyzettel, amelyet „embertelen vagy megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek” lehet tekinteni.

Látogatások rendszere

A látogatásokat küldöttségek végzik, ezekben általában több CPT tag vesz részt, a Bizottság Titkársága dolgozóinak kíséretében, és szükséges esetén, szakértőket és tolmácsokat is bevonnak.

A CPT küldöttségek rendszeres időközönként végeznek látogatásokat (általában négyévente egyszer), de ha szükséges, további “ad hoc” látogatásokra is sor kerülhet.

A Bizottságnak értesítenie kell az érintett Államot arról, hogy látogatást kíván végezni. Az értesítést követően a CPT küldöttség bármikor felkereshet bármely olyan helyet, ahol szabadságuktól megfosztott személyek tartózkodnak.

Együttműködés és bizalmasság

Az együttműködés és a bizalmasság alapelvei a CPT-t életre hívó nemzetközi egyezmény részét képezik.

 • A CPT munkájának középpontjában a nemzeti hatóságokkal való együttműködés áll, mivel a cél a szabadságuktól megfosztott személyek védelme, nem pedig az, hogy elítéljék az egyes Államokat az esetleges visszaélések miatt.
 • A CPT munkájának másik jellemzője a bizalmasság: a Bizottság megállapításai, jelentései és a kormány válaszai elvben bizalmasak.  Ugyanakkor a CPT munkájával kapcsolatos információk jelentős része bárki számára hozzáférhető.

Kiadványok

 • Az Állam maga is kérheti a CPT jelentésének a publikálását, a saját válaszával együtt.  Eddig az Államok többsége úgy döntött, hogy nyilvánosan megjelenteti ezeket a dokumentumokat.
 • Ha egy Állam nem működik együtt, vagy nem hajlandó a helyzeten javítani a CPT ajánlásait figyelembe véve, a Bizottság nyilvános állásfoglalást is kiadhat.
 • Emellett a CPT általános jelentést is készít a saját tevékenységéről, ami évente egyszer jelenik meg.

A CPT szervezeti felépítése

 • A CPT tagjai független és pártatlan szakértők, akik számos szakmai háttérrel rendelkeznek, például jogászok, orvosok és börtön- vagy rendőrségi ügyek szakértői. 
 • Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága egy személyt választ minden részt vevő Állam vonatkozásában. A tagok magánszemélyként tevékenykednek a Bizottságban (vagyis nem képviselik azt az Államot, amelynek vonatkozásában megválasztották őket). A függetlenség további garanciájaként a tagok nem végezhetnek látogatásokat  abban az Államban, amelynek vonatkozásában megválasztották őket.
 • A CPT Titkársága az Európa Tanács részét képezi.

Háttér

 • A CPT az Európa Tanács „A kínzás és az embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmód megelőzéséről szóló európai egyezmény” alapján jött létre, amely 1989-ban lépett hatályba.
 • Az Európai Emberi Jogi Egyezmény 3. Cikkére épül, amely kimondja, hogy „Senkit sem lehet kínzásnak, vagy embertelen, megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek alávetni.”
 • A CPT nem nyomozó testület, de olyan nem-bírósági megelőző gépezetet működtet, melynek feladata a szabadságukban korlátozott személyek védelme a kínzás és a rossz bánásmód egyéb formái ellen. Ily módon kiegészíti az Európai Emberi Jogi Bíróság bíráskodási tevékenységét.

Ratifikációk

 • Az Egyezményt az Európa Tanács 47 országa írta alá.
 • Az Európa Tanács bármelyik Tagállama  az Egyezmény aláírója lehet.. Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága a Szervezet bármelyik tagsággal nem rendelkező Államát meghívhatja, hogy csatlakozzék az Egyezményhez.

 

Visualizzazione Contenuto Web Visualizzazione Contenuto Web

Preventing torture in Europe
www.cpt.coe.int

Visualizzazione Contenuto Web Visualizzazione Contenuto Web

  

Visualizzazione Contenuto Web Visualizzazione Contenuto Web
Visualizzazione Contenuto Web Visualizzazione Contenuto Web
Visualizzazione Contenuto Web Visualizzazione Contenuto Web