Իրավաբան մասնագետները, ովքեր գտնվում են մարդու իրավունքների պաշտպանության առաջնագծում, պետք է իմանան մարդու իրավունքների եվրոպական չափանիշները՝ դրանք արդյունավետ կիրառելու համար: Ուստի նրանք արժանի են ստանալ որակյալ վերապատրաստում, որը տրամադրում է Եվրոպայի խորհրդի HELP ծրագիրը: Ավելին, HELP առցանց դասընթացները կարող են հարմարեցվել երկրների, հաստատությունների և մասնագետների տարբեր կարիքներին: 2015թ.-ից ի վեր այլ մասնագետներ, ինչպես օրինակ դատարանների աշխատակիցներ, քրեակատարողական հիմնարկների կամ պրոբացիոն ծառայության աշխատակիցները, բուժաշխատողներն ավելի ու ավելի են հետաքրքրված HELP դասընթացներով։ 
Իրավաբանական ոլորտի մասնագետների համար մարդու իրավունքների կրթության Եվրոպայի խորհրդի ծրագրի (HELP) հիմնական նպատակն է բարձրացնել դատավորների, իրավաբանների և դատախազների կարողությունները Եվրոպայի խորհրդի անդամ բոլոր 46 երկրներում և դրանից դուրս՝ ամենօրյա աշխատանքում մարդու իրավունքների եվրոպական չափանիշները կիրառելու: Դա արվում է HELP առցանց դասընթացների միջոցով, որոնք ընդգրկում են մարդու իրավունքների մի շարք թեմաներ:
Մեկ նախադասությամբ. HELP-ը մշակում և իրականացնում է մարդու իրավունքների վերաբերյալ առցանց դասընթացներ իրավական և արդարադատության ոլորտի այլ մասնագետների համար: 
HELP ցանցը դատավորների, դատախազների և իրավաբանների ազգային ուսումնական հաստատությունների միակ եվրոպական ցանցն է ԵԽ անդամ 46 երկրներում (և դրանից դուրս):
 
HELP էլեկտրոնային ուսուցման հարթակի դասընթացներն ի սկզբանե մշակվում են անգլերենով, սակայն այնուհետև, ըստ պահանջի, թարգմանվում են ազգային լեզուներով, հարմարեցվում ազգային իրավական դաշտին և փորձարկվում իրավաբանների կողմից:
Ներածություն

 

HELP վերապատրաստման մեթոդաբանությունը քայլերի և սկզբունքների շարք է, որի համաձայն HELP ծրագիրը մշակում և իրականացնում է իր դասընթացները: Այն հաշվի է առնում իրավաբանական մասնագետների ամենօրյա աշխատանքում ժամանակի սուղ պայմանները:

Անգլերեն լեզվով HELP մոդելային դասընթացի մշակում՝ (սովորաբար) միջազգային աշխատանքային խմբի կողմից, որը աջակցվում և համակարգվում է Եվրոպայի խորհրդի HELP քարտուղարության կողմից:

HELP մոդելային դասընթացի թարգմանություն թիրախային երկրի պաշտոնական լեզվով:

HELP դասընթացի ազգային տարբերակի ստեղծում՝ HELP մոդելային դասընթացի թարգմանությունը լրացնելով տարբեր իրավական փաստաթղթերով (օրենսդրություն, նախադեպային իրավունք)՝ կոնկրետ թեմայի վերաբերյալ ներպետական իրավական դաշտի վերաբերյալ:

HELP դասընթացները և մեթոդաբանությունն օգտագործվում են Եվրոպայի խորհրդի կարողությունների զարգացման միջոցառումներում, այդ թվում՝ Եվրոպական միության/Եվրոպայի խորհրդի համատեղ ծրագրերի շրջանակներում:

HELP մեթոդաբանություն

 

HELP-ը բարձրագույն կրթական հաստատություններում
Համաձայն Եվրոպայի խորհրդի այս հանձնարարականի՝ անդամ երկրներին, ի թիվս այլ բաների, առաջարկվում է.
ապահովել համալսարանական կրթություն Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի համակարգի վերաբերյալ՝ հասարակության տարբեր կատեգորիաների կարիքներին և ակնկալիքներին համապատասխան,
 
բարձրացնել նման համալսարանական կրթության և մասնագիտական ​​վերապատրաստման արդյունավետությունը՝ ապահովելով, որ հանրության յուրաքանչյուր կատեգորիա հասանելի լինի անհրաժեշտ գործիքներին՝ Կոնվենցիայից բխող պարտավորությունները կատարելու համար:
 
Համալսարանները և, մասնավորապես, իրավաբանական դպրոցները, հետևաբար, HELP ծրագրի հիմնական մանդատի մաս են կազմում: Հետևաբար, համալսարանի ուսանողները (կենտրոնանալով իրավաբան ուսանողների վրա) HELP-ի առցանց դասընթացների բնական թիրախային լսարան են:
 
HELP դասընթացները կարող են հեշտությամբ և արդյունավետ կերպով լրացնել իրավաբանական դպրոցների հիմնական ուսումնական ծրագրերի ուսումնական նյութերը: Դրանք ավելի ու ավելի են օգտագործվում համալսարանների դասախոսների կողմից՝ լրացնելու իրենց ակադեմիական ծրագրերը:
 
HELP-ի ո՞ր դասընթացներն են լավագույնս հարմարեցված համալսարանի ուսանողների համար:
 
HELP դասընթացների բազմազանությունը հնարավորություն է տալիս դրանք օգտագործել համալսարաններում՝ կախված ուսանողների գիտելիքների մակարդակից կամ արդիական հետաքրքրությունից:
 
Օրինակ, բակալավրիատի ուսանողները կարող են մասնակցել HELP-ի ավելի հիմնական դասընթացներին, ինչպիսիք են Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի և Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի ներածություն դասընթացը: Ավելի մասնագիտացված դասընթացներ (օրինակ՝ Տվյալների պաշտպանություն և գաղտնիության իրավունքներ, կանանց նկատմամբ բռնություն, փախստականների և միգրանտների երեխաների և այլն) կարող են առաջարկվել ավելի առաջադեմ ուսանողներին, ներառյալ մագիստրատուրայի և ասպիրանտներին:
 
Ես համալսարանի ուսուցիչ եմ։ Ինչպե՞ս կարող եմ օգտվել HELP-ից և դրա դասընթացներից:
 
Ես կարող եմ խրախուսել իմ ուսանողներին օգտվել HELP առցանց դասընթացներից՝ ինքնուրույն ուսումնասիրելու համար:
 
Ես կարող եմ օգտագործել HELP դասընթացը որպես իմ դասավանդվող առարկայի մաս կամ լրացնում: Ես կարող եմ նաև կապվել HELP քարտուղարության հետ առցանց կոնտակտային ձևի միջոցով՝ իմ ուսանողների խմբի համար HELP առցանց հարթակում վիրտուալ «դասարան» բացելու համար: Այն դեպքում, երբ իմ համալսարանն ունի իր էլեկտրոնային ուսուցման հարթակը, HELP քարտուղարությունը կարող է նաև փոխանցել HELP դասընթաց իմ համալսարանի հարթակ:
 
Հնարավոր են նաև այլ ժամանակավոր պայմանավորվածություններ (օրինակ՝ անդրսահմանային կամ միջմասնագիտական ​​խմբեր):
Նախաձեռնության նպատակն է զարգացնել իրավաբան մասնագետների կարողությունները և հմտությունները (և ըստ անհրաժեշտության՝ վերաբերմունքի փոփոխություններ)՝ մարդու իրավունքների եվրոպական չափանիշների արդյունավետ կիրառման համար, հիմնականում Արևելյան գործընկերության երկրներում մասնագիտական վերապատրաստման և համալսարանական կրթության միջոցով: