Հայաստան (Երկրի նկարագիր)

Հայաստանն անդամակցել է Եվրոպայի խորհրդին 2001թ. հունվարի 25-ին:
Նախարարների կոմիտեի նախագահությունը ստանձնել է 2013թ. մայիս-նոյեմբեր ամսիներին:

 

Հայաստանի անդամակցության մասին մանրամասները 

 

Նախարարների կոմիտե

Նախարարների կոմիտեն Եվրոպայի խորհրդի որոշում կայացնող մարմինն է: Սա և՛ կառավարական մարմին է, որի շրջանակներում իրավահավասար հիմունքներով քննարկվում են եվրոպական հասարակության առջև ծառացած խնդիրների լուծման ազգային մոտեցումները, և՛ կոլեկտիվ համահավաք, որտեղ ձևավորվում են վերոնշյալ խնդիրների համընդհանուր եվրոպական լուծումները: Խորհրդարանական վեհաժողովի հետ միասին Նախարարների կոմիտեն պաշտպանում է Խորհրդի հիմնարար արժեքները և վերահսկում է անդամ պետությունների ստանձնած պարտավորությունների կատարումը։ 

Հայաստանի նախագահությունը Նախարարների կոմիտեում

 

Խորհրդարանական վեհաժողով

Վեհաժողովը պարբերաբար վերահսկում է, թե ինչպես են անդամ պետությունները կատարում իրենց պարտավորությունները, և թե որքանով են իրենց ներպետական ռազմավարական ծրագրերը համապատասխանում ստանձնած պարատականություններին:

Խորհրդարանական վեհաժողովը և Հայաստանը

Համազեկուցողների այցը Հայաստան

Հայաստանի ներկայացուցիչները

 

Տեղական և տարածաշրջանային իշխանությունների կոնգրես

Մոնիտորինգը կարևոր հիմք է հանդիսանում անդամ պետությունների իշխանությունների հետ տեղական և տարածաշրջանային ժողովրդավարության խնդիրների շուրջ կառուցողական քաղաքական երկխոսության, ինչպես նաև Տեղական ինքնակառավարման մասին եվրոպական խարտիայի իրականացմանը հետևելու համար:

Հայաստանի վերաբերյալ մոնիտորինգային զեկույցներ

Թիվ 351 (2014) Հանձնարարական

Համագործակցություն Հայաստանի հետ

Կոնգրեսը պարբերաբար դիտորդություն է իրականցանում տեղական և/կամ տարածաշրջանային ընտրությունների ժամանակ:

Դիտորդություն ընտրությունների ժամանակ

 

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան

Հայաստանը վավերացրել է Մարդու իրավունքների մասին եվրոպական կոնվենցիան 2002թ. ապրիլի 26-ին:

Երկրի նկարագիրը

Նախադեպային իրավունք

Ինչպես դիմել դատարան

 

Մարդու իրավունքների հանձնակատար

Հանձնակատարը պաշտոնական այցերով Հայաստանում է եղել 2007, 2008 և 2011թթ.: Որպես անկախ հաստատություն` նրա մանդատի մեջ է մտնում Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետություններում մարդու իրավունքների մասին տեղեկացվածության և դրանց նկատմամբ հարգանքի խթանումը:

Մարդու իրավունքների հանձնակատարի այցելությունը Հայաստան

Զեկույցներ