Եվրոպայի խորհուրդ/Եվրոպական միություն                                                                      

Արևելյան գործընկերության երկրների համար 
Գործընկերություն հանուն լավ կառավարման (ԳԼԿ)

2014թ. ապրիլին Եվրոպական միությունը (ԵՄ) և Եվրոպայի խորհուրդը (ԵԽ) ստորագրեցին Համագործակցության համաձայնագիր, համաձայն որի թիրախային համագործակցությունը Հայաստանի, Ադրբեջանի, Վրաստանի, Մոլդովայի, Ուկրաինայի և Բելառուսի հանրապետության` ԵՄ Արևելյան գործընկերության երկրների հետ, կիրականացվի Գործընկերություն հանուն լավ կառավարման (ԳԼԿ) շրջանակներում:

ԳԼԿ-ն կնպաստի ԵԽ անդամ պետություններ հանդիսացող (բացառությամբ Բելառուսի հանրապետության) Արևելյան գործընկերության երկրներում ներպետական բարեփոխումներ իրականացնելու  կարողությունների հզորացմանը` դրանք համապատասխանեցնելով մարդու իրավունքների, ժողովրդավարության և օրենքի գերակայության ոլորտներում գործող Եվրոպայի խորհրդի և Եվրոպական միության չափանիշներին:

ԳԼԿ-ն կիրականացվի երկու փուլով` 2015-2017թթ. և 2018-2020թթ.: Միջնաժամկետ գնահատումը տեղի կունենա 2017 թվականին, իսկ վերջնական գնահատումը` 2020 թվականին: Առաջին փուլի (2015-2017 թթ.) բյուջեն կազմում է 33.8 միլիոն եվրո: Ծրագրային համագործակցությունը ֆինանսավորվում է 90 տոկոսով ԵՄ-ի և 10 տոկոսով ԵԽ կողմից: Այն իրականացվում է ԵԽ կողմից:

Սահմանվել են ԵՄ հետ Գործընկերություն հանուն լավ կառավարման (ԳԼԿ) շրջանակների հինգ գերակա ոլորտները («թեմաներ»): Այդ հինգ թեմաներում ընդգրկված են նաև 15 ենթաթեմաներ, որոնց նպատակն է 50 նպատակային երկրներում և տարածաշրջանում գործողությունների իրականացումը:

Տարածաշրջանում և Հայաստանում իրականացվող ծրագրերի վերաբերյալ մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք այցելել PGG Armenia page