Եվրոպայի խորհուրդ/Եվրոպական միություն                                                                      

Արևելյան գործընկերության երկրների համար 
Գործընկերություն հանուն լավ կառավարման (ԳԼԿ

Եվրոպական Միությունը և Եվրոպայի խորհուրդը համատեղ աշխատում են իրավունքի գերակայության, մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների, բազմակարծիք ժողովրդավարության արժեքները Եվրոպայում և հարևան երկրներում խթանելու ուղղությամբ։

2014 թվականին երկու կազմակերպությունները տվեցին ընդհանուր նախաձեռնության՝ Համագործակցություն հանուն լավ կառավարման ծրագրի մեկնարկը, որի նպատակն է Արևելյան Գործընկերության երկրներից յուրաքանչյուրին տրամադրել տվյալ երկրի առանձնահատկությունները հաշվի առնող աջակցություն՝ մարդու իրավունքների, իրավունքի գերակայության և ժողովրդավարության ոլորտներում ազգային օրենսդրությունը և գործելակերպը եվրոպական չափանիշներին համաձայնեցնելու համար։

Ծրագիրը 2 հաջորդական փուլով է իրականացվում․ 1-ին փուլն ընդգրկում է 2015-2018 թվականները, իսկ 2-րդը՝ 2019-2021-ը։ 2017թ․-ից սկսած ծրագիրը տրամադրում է իրավական խորհրդատվություն և տեխնիկական աջակցություն արդարադատության և կոռուպցիայի դեմ պայքարի ոլորտներում, որպեսզի Արևելյան Գործընկերության երկրներն իրականացնեն արդյունավետ բարեփոխումներ՝ դրանք համապատասխանեցնելով Եվրոպայի խորհրդի նշված ոլորտների չափանիշներին, ինչպես նաև նպաստելով ԵՄ 2020 թիրախային արդյունքներին հասնելուն։

1-ին փուլի ընթացքում զգալի առաջընթաց է նկատվել անկախ հակակոռուպցիոն մարմինների ստեղծման և արդարադատության բարեփոխումների հարցերում։ 2-րդ փուլի նպատակն է ամրապնդել ձեռքբերված արդյունքները և քաղաքացիներին տրամադրել ավելի արդյունավետ և որակյալ ծառայություններ։

Այս նպատակին հասնելու համար իրականացվում են մի շարք գործողություններ՝ օրենսդրական փոփոխություններ, կոնֆերանսներ, սեմինարներ, աշխատանքային խմբեր և դասընթացներ, որոնք վարում են Եվրոպայի խորհրդի աշխատակազմն ու միջազգային փորձագետները։

Արդարադատության բարեփոխումները և կոռուպցիայի դեմ պայքարը Արևելյան Գործընկերության երկրներին հնարավորություն կտան բարձրացնել պետության նկատմամբ քաղաքացիների վստահության մակարդակը, նպաստել տարածաշրջանում երկարաժամկետ կայունությանը և ստեղծել ներդրումների համար նպաստավոր պայմաններ։

ԳԼԿ Երկկողմանի ծրագրեր

Բաղադրիչ 1՝ Աջակցություն դատական բարեփոխումների իրականացմանը` Հայաստանում դատական իշխանության անկախության և արհեստավարժության ամրապնդումը

Բաղադրիչ 2՝ Աջակցություն քրեական արդարադատության բարեփոխումներին և եվրոպական չափանիշների կիրառման ներդաշնակեցումը Հայաստանում

ԳԼԿ Տարածաշրջանային ծրագրեր

 

2019-2021 Գործընկերություն հանուն լավ կառավարման 2019-2021 Գործընկերություն հանուն լավ կառավարման
Տեղեկատվական թռուցիկներ Տեղեկատվական թռուցիկներ
Գործընկերություն հանուն Լավ Կառավարման II

ENG                               Հայերեն

Արագ արձագանքման մեխանիզմներ
ENG                               Հայերեն
Սոցիալական մեդիա Սոցիալական մեդիա