Tartalom megjelenítő Tartalom megjelenítő
Vissza

Pokretanje HELP Kursa o anti-diskriminaciji za nosioce pravosudnih funkcija u Crnoj Gori

Стразбур, Француска 02/04/2014
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Pokretanje HELP Kursa o anti-diskriminaciji za nosioce pravosudnih funkcija u Crnoj Gori

U Podgorici je 2.aprila, 2014,godine, u prostorijama Centra za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije Crne Gore, održan pripremni sastanak sa ciljem pokretanja kursa učenja na daljinu (long distance learning) u oblasti zaštite od diskriminacije za crnogorske sudije i tužioce.

Sastanak je organizovan u okviru promocije HELP programa Savjeta Evrope, koji se sprovodi u saradnji sa Centrom za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije Crne Gore. Gospođa Maja Milošević, direktorica Centra, poželjela je dobrodošlicu učesnicima kursa, a uvodnu riječ o programu pomoći, metodologiji rada, kao i opis osnovnih elemenata kursa elektronskog učenja o pitanjima anti-diskriminacije dala je gospođa Natacha De Roeck, menadžerka HELP Programa Savjeta Evrope. Učesnici su imali priliku da čuju uvodna razmatranja o teorijskim i praktičnim implikacijama pravnog okvira u ovoj oblasti, koja je prezentirao gospodin Siniša Bjeković, član Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije (ECRI*) ispred Crne Gore, primarno u odnosu na novo nacionalno zakonodavstvo o anti-diskriminaciji u Crnoj Gori.

Gospodin Bjeković, koji je nedavno imenovan za HELP-ovog Focal Point-a (Kontakt osobu) za Crnu Goru, ukazao je na neke od glavnih izazova u primjeni evropskih i međunarodnih standarda zaštite od diskriminacije i primjeni nacionalnog Zakona o zaštiti od diskriminacije u Crnoj Gori, usvojenog 2010.godine.

Na kraju, to je bila prilika da se predstavi i gospođa Snežana Bulatović u ulozi nacionalnog tutora on-line programa usavršavanja nosilaca pravosudnih funkcija Crne Gore u oblasti anti-diskriminacije. Ona je, zahvaljujući svom iskustvu od jedne godine, koje vrijeme je kao crnogorski sudija provela u podršci radu Registra Evropskog suda za ljudska prava, najavila svoju bezrezervnu podršku Programu, naglašavajući činjenicu da će joj njen profesionalni angažman sudije Osnovnog suda u Podgorici omogućiti lakšu komunikaciju i stalni kontakt sa učesnicima tokom cijelog trajanja Kursa i Programa na kojemu će biti angažovana.

* ECRI = tijelo za ljudska prava Savjeta Europe, sastavljeno od nezavisnih stručnjaka, koje prati probleme rasizma, ksenofobije, antisemitizma, netolerancije i diskriminacije na osnovama kao što su "rasa", nacionalna/etnička pripadnost, boja kože, državljanstvo, vjera i jezik (oblast rasne diskriminacije), priprema i publikuje izvještaje i daje preporuke državama članicama Savjeta Evrope radi prevazilaženja problema u navedenim područjima djelovanja.


Webtartalom-megjelenítő Webtartalom-megjelenítő

Take HELP online courses!

Free Course Registration

Webtartalom-megjelenítő Webtartalom-megjelenítő

Looking for news from 2014?

Get the feed here!

Webtartalom-megjelenítő Webtartalom-megjelenítő