Takaisin Ministerikomitean puheenjohtajan Timo Soinin lausunto viittomakielen käytöstä Euroopassa

Ministerikomitean puheenjohtajamaa Strasbourg 14 toukokuu 2019
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Timo Soini

Timo Soini

”Olen iloinen siitä, että ministerineuvosto on tänään ilmaissut tukensa Euroopan viittomakielten edistämis- ja suojeluehdotukselle”, ministerineuvoston puheenjohtaja ja Suomen ulkoministeri Timo Soini totesi 10.5. Vastauksessaan parlamentaarisen yleiskokouksen viittomakielten suojelua ja edistämistä koskevaan suositukseen 2134 (2019) ministerikomitea korosti viittomakielten merkitystä kuurojen luonnollisena kielenä ja piti tärkeänä parantaa tietämystä siitä, miten viittomakieliä suojellaan ja edistetään kaikissa Euroopan neuvoston jäsenvaltioissa.

”Suomessa viittomakielillä on virallisten kielten status. Puheenjohtajakaudellamme suomalainen asiantuntija Eeva Tupi teki parlamentaarisen yleiskokouksen huhtikuisessa osaistunnossa esittelemänsä selvityksen viittomakielisten oikeuksista Euroopan neuvoston ja sen jäsenvaltioiden piirissä. Suomalainen viittomakielinen rap-artisti Signmark esiintyi samassa tilaisuudessa. Myös nämä tapahtumat olivat osaltaan lisäämässä tietoisuutta viittomakielistä ja kuurojen oikeuksista. Toivon, että Euroopan neuvosto kiinnittää jatkossakin aktiivisesti huomiota viittomakielten edistämiseen ja suojeluun.”