World Press Freedom Day was introduced by the United Nations General Assembly in December 1993.

The date chosen for this annual celebration was 3 May, which is a day of action in the form of initiatives designed to uphold press freedom, as well as a day for assessing the state of press freedom in the world, a day for warning the public and raising awareness, a day for encouraging debate among media professionals, and a commemoration of all the journalists who have lost their lives while doing their job.

The Council of Europe's action to promote press freedom and freedom of information is based on Article 10 of the European Convention on Human Rights, under which this fundamental right is one of the cornerstones of democracy. The Council carries out co-operation activities helping countries to draft legislation and introduce practices which comply with European standards. One of the things that it has done is set up an international group of specialists on freedom of expression and information in times of crisis. The information society is changing, so the Council of Europe now faces the challenge of upholding and maintaining its fundamental principles in new environments, the main one of which is the Internet.

Journalists in times of crisis

Wars, terrorism, threats to stability and natural disasters are leading to stricter security and surveillance all over the world. What effect does this have on access to information and on journalism?

Concerned about the erosion of press freedom in times of crisis, the Council of Europe has adopted three particularly significant documents:

  • a Declaration on freedom of expression and information in the media in the context of the fight against terrorism,
  • Guidelines on protecting freedom of expression and information in times of crisis, and
  • a Declaration on the protection and promotion of investigative journalism.

They are based on Article 10 of the European Convention on Human Rights which aims to guarantee freedom of expression and information within the jurisdiction of the 47 Council of Europe member states.

Web-sisällön esitys Web-sisällön esitys
Vuoden 2019 teema: Tiedotusvälineet demokratian puolesta: Journalismi ja vaalit tarkoituksellisesti vääristellyn tiedon aikakaudella
Ministerikomitean puheenjohtajan Timo Soinin lausunto
Ministerikomitean puheenjohtajamaa Strasbourg 3 toukokuu 2019
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Timo Soini

Timo Soini

”Itsenäinen ja moniarvoinen tiedonvälitys on demokraattisten yhteiskuntiemme keskeinen tukipilari. Viime vuosina Euroopassa on kuitenkin koettu yhä enemmän tiedotusvälineisiin kohdistuvia uhkia ja hyökkäyksiä. Tämä ei ole hyväksyttävää. Meidän Euroopan neuvostossa ja sen jäsenvaltioissa on tehtävä lujemmin työtä ilmaisun- ja tiedotusvälineiden vapauden suojelemiseksi ja journalistien turvallisuuden takaamiseksi”, totesi Euroopan neuvoston ministerikomitean puheenjohtaja ja Suomen ulkoministeri Timo Soini kansainvälisenä lehdistönvapauden päivänä (3.5.).

Ministeri palautti mieliin ministerikomitean 13.2.2019 antaman julkilausuman[1], joka alleviivasi laatujournalismin tärkeää demokraattista tehtävää ”levittää erilaista, uskottavaa, kiinnostavaa ja ajankohtaista tietoa suuren yleisön saataville ja toimia etenkin sosiaalisessa mediassa leviävän propagandan, harhaanjohtavan ja tahallisesti vääristellyn tiedon vastavoimana”.

”Toimivat demokratiaprosessit edellyttävät itsenäistä, asioista tietoista kansaa, jota kannustetaan avoimeen ja ketään syrjimättömään keskusteluun. Tässä yhteydessä meidän on myös puhuttava keinoälyn myönteisestä ja kielteisestä vaikutuksesta ihmisoikeuksiin, demokraattisiin prosesseihin ja oikeusvaltioperiaatteeseen."

Euroopan neuvosto tekee eri instituutioissaan ja elimissään aktiivista ilmaisun- ja tiedotusvälineiden vapautta, verkkodemokratiaa ja keinoälyn kehitystä turvaavaa ja edistävää työtä. Se tukee myös journalismin suojelun ja journalistien turvallisuuden edistämiseksi perustettua alustaa, joka on tärkeä tiedonvälitystoimijoiden ja jäsenvaltioiden yhteistyön ja vuoropuhelun väline.

”Nämä asiat ovat vastaisuudessakin tärkeällä sijalla Euroopan neuvoston agendalla. Olen tyytyväinen myös siitä, että 6.-8.11.2019 Strasbourgissa järjestettävä seuraava maailman demokratiafoorumi keskittyy tiedotukseen ja demokratiaan. Se tarjoaa avoimen keskustelu- ja mielipiteenvaihtofoorumin, jolla voidaan puhua tästä jäsenmaille ja kaikille eurooppalaisille keskeisen tärkeästä aiheesta”, Timo Soini totesi lopuksi. 

* * *

[1] Julkilausuma laatujournalismin taloudellisesta kestävyydestä digitaalisessa ajassa.

* * *

See also:

Web-sisällön esitys Web-sisällön esitys

Article 10 of the European Convention on Human Rights

''Everyone has the right to freedom of expression. This right shall include freedom to hold opinions and to receive and impart information and ideas without interference by public authority and regardless of frontiers. This article shall not prevent States from requiring the licensing of broadcasting, television or cinema enterprises.''

Web-sisällön esitys Web-sisällön esitys
Web-sisällön esitys Web-sisällön esitys
Web-sisällön esitys Web-sisällön esitys