People´s personal data are being processed every second – at work, in their relations with public authorities, in the health field, when they buy goods or services, travel or surf the Internet.

Individuals are generally unfamiliar with the risks related to the protection of their personal data and of their rights in this respect. They are seldom aware of what they can do if they consider that their rights have been breached, or of the role of national data protection agencies.

In 2006 the Council of Europe launched a Data Protection Day to be celebrated each year on 28 January, the date on which the Council of Europe’s data protection convention, known as “Convention 108”, was opened to signature. Data Protection Day is now celebrated globally and is called Privacy Day outside Europe.

On this date, governments, parliaments, national data protection bodies and other actors carry out activities to raise awareness about the rights to personal data protection and privacy. These may include campaigns targeting the general public, educational projects for teachers and students, open doors at data protection agencies and conferences.

The data protection convention, which is the only international treaty in this field, is being updated to ensure that its data protection principles are still in line with today’s needs.

Web-sisällön esitys Web-sisällön esitys
Uusi tekoälyohjeistus
Euroopan neuvosto Strasbourg 28 tammikuu 2019
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Shutterstock.com

Shutterstock.com

Euroopan neuvoston tietosuojasopimuksen eli ”yleissopimuksen 108" neuvoa-antava komitea julkisti 28.1. vietetyn tietosuojapäivän yhteydessä Tekoäly- ja tietosuojaohjeistuksen.

Ohjeistuksen tavoitteena on auttaa poliitikkoja, tekoälyn (AI) kehittäjiä, valmistajia ja palveluntarjoajia varmistumaan siitä, että AI-sovellukset eivät heikennä tietosuojaoikeutta.

Yleissopimuksen komitea korostaa sitä, että ihmisoikeuksien suojelun, johon kuuluu myös oikeus henkilötietojen suojaan, tulisi olla AI-sovellusten kehittämisen ja käyttöönoton olennainen edellytys etenkin, kun näitä sovelluksia käytetään päätöksentekomenettelyissä. Niiden tulee perustua päivitetyn ja allekirjoituksille lokakuussa 2018 avatun tietosuojayleissopimuksen eli ”yleissopimus 108+":n periaatteille.  

Lisäksi kaikessa AI-alan innovaatioiden kehittämisessä on pidettävä tarkka huoli siitä, että ne välttävät ja vähentävät henkilötietojen käsittelyyn liittyviä mahdollisia riskejä ja antavat rekisteröidyille mahdollisuuden valvoa tietojen käsittelyä ja sen vaikutuksia merkityksellisellä tavalla.

Suomen ulkoministeri ja Euroopan neuvoston ministerikomitean puheenjohtaja Timo Soini piti ohjeistuksen käyttöönottoa tervetulleena ja totesi: ”Tekoäly tuottaa hyötyjä arkeemme. Samalla on kuitenkin tarpeen miettiä sen mukanaan tuomia eettisiä ja juridisia kysymyksiä. Olemme kutsuneet tähän pohdintaan mukaan parhaita asiantuntijoita kaikista jäsenmaista keskustelemaan Helsingissä 26. ja 27. helmikuuta järjestettävässä kongressissa tekoälykehityksen vaikutuksista ihmisoikeuksiin, demokratiaan ja oikeusvaltioperiaatteisiin. Kongressi antaa meille tilaisuuden ajatusten ja tietojenvaihtoon.

Stefano Rodotà -palkinto

Euroopan neuvoston ensimmäinen Stefano Rodotà -palkinto on myönnetty Ingrida Milkaitelle ja Eva Lievensille heidän työstään Ghentin yliopiston tutkimusprojektissa, jonka tarkoituksena oli yhdistää lasten oikeuksien ja tietosuojan näkökulmat: Yksityisyyden suojaa ja tietosuoja lasten oikeuksien näkökulmasta digitaalisella ajalla. 

Palkinnonsaaneilla on tilaisuus esitellä hankettaan yleissopimuksen 108 komitean seuraavassa täysistunnossa Strasbourgissa kesäkuussa 2019. Stefano Rodotà -kunniapalkinto jaetaan tästä lähtien tietosuojapäivän yhteydessä innovatiivisille ja omaperäisille tietosuoja-alan akateemisille tutkimushankkeille.

Euroopan neuvosto tietosuojakongresseissa

Euroopan neuvostoa edusta valtuuskunta osallistuu tällä viikolla kansainväliseen kongressiin, jonka Marokon kansallinen tietosuojaneuvosto järjestää Fezissä 28.1. Neuvosto on edustettuna myös Brysselissä 30.1.–1.2. pidettävässä Tietokoneet, yksityisyyden ja tietojen suoja eli CPDP-kongressissa.  

Tietosuojapäivä

Euroopan neuvoston tietosuojapäivää on vietetty vuodesta 2006 alkaen tammikuun 28. päivänä. Tuolloin yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä tehty Euroopan neuvoston yleissopimus avattiin allekirjoituksille. Tietosuojapäivää vietetään nyttemmin maailmanlaajuisesti, ja Euroopan ulkopuolella se tunnetaan nimellä Yksityisyyspäivä.

Web-sisällön esitys Web-sisällön esitys

Video of the panel organised by the Council of Europe “Convention 108: convergence and expansion” at the 11th Edition of the “Computers, Privacy and Data Protection” international conference (CDPC) [January 2018]

Web-sisällön esitys Web-sisällön esitys

Rights of Internet Users

The Council of Europe has created a guide for Internet users to help them better understand their human rights online and what they can do when these rights are challenged.

Generally, these rights are set out in the terms of service of Internet companies, which are mostly lengthy legal contractual conditions which are seldom read and even more seldom fully understood.

Web-sisällön esitys Web-sisällön esitys

Handbook on European data protection law

The aim of this handbook is to raise awareness and improve knowledge of data protection rules in European Union and Council of Europe member states by serving as the main point of reference to which readers can turn.

It is designed for non-specialist legal professionals, judges, national data protection authorities and other persons working in the field of data protection. (more...)

Web-sisällön esitys Web-sisällön esitys

This short film highlights the dangers posed by those who wish to illegally obtain private data.