Web-sisällön esitys Web-sisällön esitys
Commissioner for Human Rights Dunja Mijatović, the French Ministry for Europe and Foreign Affairs and Cartooning for Peace present a preview of the exhibition “Human rights – still some way to go”
Commissioner for Human Rights Paris 10 December 2018
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Preview exhibition “Human rights – still some way to go”

On the 70th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights, Cartooning for Peace, an international network of newspaper cartoonists, has joined with the Council of Europe Commissioner for Human Rights, Dunja Mijatović, and the French Ministry for Europe and Foreign Affairs to stage a travelling exhibition called “Human rights – still some way to go”

“The exhibition highlights the founding principle that we are all born free and equal in dignity and rights. It invites visitors to give practical effect to the vision of hope, freedom and universalism conveyed by the Universal Declaration,” said Commissioner Mijatović. “The exhibition cartoons also pay tribute to all those fighting on the front line to protect human rights”.

With 30 newspaper cartoons, the exhibition reminds us of the relevance of the Universal Declaration against a background in which its values and principles are currently under serious threat.

The preview of the Cartooning for Peace exhibition will take place on 10 December 2018, International Human Rights Day, at the French Ministry for Europe and Foreign Affairs in Paris.

Web-sisällön esitys Web-sisällön esitys
Ministerineuvoston puheenjohtajan, Suomen ulkoministeri Timo Soinin lausunto
Ministerikomitean puheenjohtaja Strasbourg 10 joulukuu 2018
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Timo Soini. Photo: Laura Kotila, valtioneuvoston kanslia

Timo Soini. Photo: Laura Kotila, valtioneuvoston kanslia

”Joulukuun 10. on keskeinen ihmisoikeuspäivä. Tasan 70 vuotta sitten Pariisissa kokoontunut Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokous hyväksyi yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistuksen. Tänään 70 vuotta myöhemmin minulla on ministerikomitean puheenjohtajana ilo juhlistaa tätä vuosipäivää.
Yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistuksen periaatteet ovat muodostaneet perustan ihmisoikeuksien edistämiselle, suojelulle ja toteutumiselle maailmanlaajuisesti. Euroopan neuvoston ripeä toiminta antoi näille periaatteille kouriintuntuvan juridisen taustatuen, kun Euroopan ihmisoikeussopimus hyväksyttiin vuonna 1950 ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuin perustettiin muutama vuosi myöhemmin.
Historiansa kuluessa Euroopan neuvosto on luonut hyvin yhtenäiset ihmisoikeuksien puolustamisen mekanismit ja standardit, joita jatkuvasti kehitetään. Niiden tavoitteena on kattaa kaikki alueet, joilla jo olemassa olevat ja mahdolliset tulevat uhat vaarantavat ihmisoikeuksien toteutumista. Neuvoston työ normien luomiseksi jatkuu tänäkin päivänä. Ministerineuvoston puheenjohtajakautenaan Suomi tekee väsymätöntä työtä jäsenvaltioiden ja kaikkien muiden kumppaniensa, myös kansalaisyhteiskunnan, kanssa ihmisoikeuksien vahvistamiseksi ja niiden turvaamisen edistämiseksi maanosassamme.
Euroopan maat ovat jo pitkään olleet ihmisoikeuksien puolustamisen eturintamassa, mutta nyt näitä meidän kenties itsestään selvinä pitämiämme oikeuksia ja vapauksia kyseenalaistetaan.  Edistämme, suojelemme ja toteutamme ihmisoikeuksia, jotka kuuluvat Euroopan neuvoston perusarvoihin. Ne ovat meidän yhteisellä vastuullamme ja tässä ajassa entistä tarpeellisemmat.”
 

Human Rights Day is observed by the international community every year on 10 December. It commemorates the day in 1948 when the United Nations General Assembly adopted the Universal Declaration of Human Rights.

Web-sisällön esitys Web-sisällön esitys