Sisältöjulkaisija Sisältöjulkaisija
Takaisin

Ihmisoikeuspäivä 10 joulukuu

Ministerineuvoston puheenjohtajan, Suomen ulkoministeri Timo Soinin lausunto
Ministerikomitean puheenjohtaja Strasbourg 10 joulukuu 2018
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Timo Soini. Photo: Laura Kotila, valtioneuvoston kanslia

Timo Soini. Photo: Laura Kotila, valtioneuvoston kanslia

”Joulukuun 10. on keskeinen ihmisoikeuspäivä. Tasan 70 vuotta sitten Pariisissa kokoontunut Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokous hyväksyi yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistuksen. Tänään 70 vuotta myöhemmin minulla on ministerikomitean puheenjohtajana ilo juhlistaa tätä vuosipäivää.
Yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistuksen periaatteet ovat muodostaneet perustan ihmisoikeuksien edistämiselle, suojelulle ja toteutumiselle maailmanlaajuisesti. Euroopan neuvoston ripeä toiminta antoi näille periaatteille kouriintuntuvan juridisen taustatuen, kun Euroopan ihmisoikeussopimus hyväksyttiin vuonna 1950 ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuin perustettiin muutama vuosi myöhemmin.
Historiansa kuluessa Euroopan neuvosto on luonut hyvin yhtenäiset ihmisoikeuksien puolustamisen mekanismit ja standardit, joita jatkuvasti kehitetään. Niiden tavoitteena on kattaa kaikki alueet, joilla jo olemassa olevat ja mahdolliset tulevat uhat vaarantavat ihmisoikeuksien toteutumista. Neuvoston työ normien luomiseksi jatkuu tänäkin päivänä. Ministerineuvoston puheenjohtajakautenaan Suomi tekee väsymätöntä työtä jäsenvaltioiden ja kaikkien muiden kumppaniensa, myös kansalaisyhteiskunnan, kanssa ihmisoikeuksien vahvistamiseksi ja niiden turvaamisen edistämiseksi maanosassamme.
Euroopan maat ovat jo pitkään olleet ihmisoikeuksien puolustamisen eturintamassa, mutta nyt näitä meidän kenties itsestään selvinä pitämiämme oikeuksia ja vapauksia kyseenalaistetaan.  Edistämme, suojelemme ja toteutamme ihmisoikeuksia, jotka kuuluvat Euroopan neuvoston perusarvoihin. Ne ovat meidän yhteisellä vastuullamme ja tässä ajassa entistä tarpeellisemmat.”
 

Sisältöjulkaisija Sisältöjulkaisija
6 December Strasbourg (Palais de l’Europe, Room 7, 2pm-5.30pm)

Applying the cybercrime frame to digital violence against women

7 and 9 December Strasbourg (European Youth Centre)

Youth work in war contexts in Ukraine – seminar in Strasbourg

6-8 December Strasbourg

Implementing ECHR judgments

Web-sisällön esitys Web-sisällön esitys
Web-sisällön esitys Web-sisällön esitys

       

Web-sisällön esitys Web-sisällön esitys
galleries link
Web-sisällön esitys Web-sisällön esitys
Web-sisällön esitys Web-sisällön esitys