Tagasi HELP konference 2014

HELP konference 2014

Výroční konference Evropského Programu pro vzdělávání právních profesionálů v oblasti lidských práv (program HELP) se uskuteční ve dnech 16. až 17. června 2014 ve Štrasburku.

Téma letošního setkání - “Od kvalitního vzdělání ke kvalitním rozhodnutím: výzvy, metodiky a perspektivy” - bylo inspirováno proslovem pana Nilse Muižniekse, komisaře Rady Evropy pro lidská práva, při příležitosti loňské konference programu HELP. Pan Muižnieks totiž mezi jiným také přednesl, že kvalitní vzdělání by mělo vést ke kvalitním soudním rozhodnutím, navíc však doporučil, aby součástí vzdělávacího procesu bylo také posouzení překážek, které brání, aby se vzdělání projevilo v kvalitních soudních rozhodnutích.

Konference je organizovaná za předsednictví Ázerbajdžánu v Radě Evropy a bude zahájena proslovem pana Christose Giakoumopoulose, ředitelem Generálního ředitelství lidských práv (DG-I), a panem Togrulem Musayevem, náměstkem ministra spravedlnosti Ázerbajdžánské republiky. Hlavními řečníky budou pan Guido Raimondi, místopředseda Evropského soudu pro lidská práva a předseda sekce, a paní Danuté Jočienė, soudkyně Ústavního soudu Litvy a bývalá soudkyně ESLP. Svými příspěvky se dotknou témat Protokolu č. 16 Úmluvy a role národních soudů při ochraně lidských práv a zachování systému ochrany lidských práv.

Události se zúčastní zástupci ze všech členských států Rady Evropy a z několika národních a mezinárodních profesních organizací. Cílem je poskytnout nejlepší možné nástroje pro soudce, státní zástupce a advokáty tak, aby mohli použít zásady Evropské úmluvy o lidských právech a další lidskoprávní standardy při své každodenní činnosti, a to včetně moderních technologií a nejaktuálnějších výukových materiálů v národních jazycích.

Tři pracovní skupiny budou v průběhu konference diskutovat například o různých aspektech metodologie vzdělávání v lidských právech, rozvoji spolupráce mezi mezinárodními organizacemi s cílem zlepšení provádění Evropské úmluvy o lidských právech, překážkách praktické aplikace znalostí v oblasti lidských práv, spolupráci s národními organizacemi při hodnocení dlouhodobého vlivu vzdělávání v lidských právech na práci právních profesionálů, metodologii programu HELP v distančním vzdělávání.

Program HELP byl připraven v návaznosti na Deklarace z Interlakenu a Brightonu, ve kterých členské státy vyjádřily odhodlání zajistit účinnou implementaci Úmluvy na národní úrovni tím, že soudcům, advokátům a státním zástupcům bude poskytnuto odpovídající studium, vzdělání a profesní rozvoj v otázkách Úmluvy. V usnesení č. 1982 (2014) Parlamentní shromáždění vyzvedlo významnou roli programu HELP při poskytování asistence státům, které o to požádají, při vzdělávání o Úmluvě jak je interpretována Soudem. Program, který je financován dobrovolným příspěvkem Fondu lidských práv Rady Evropy, realizuje Generální ředitelství pro lidská práva a právní stát (DG-I).

Štrasburku, Francie 16/06/2014
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page