Artiklid 2 „Õigus elule“, 3 „Piinamise keelamine“, 8 „Õigus era- ja perekonnaelu austamisele“,
14 „Diskrimineerimise keelamine“.

  • Kas jõu kasutamine on õigustatud (enda või teiste kaitsmine, vahistamine, mässu mahasurumine)?
  • Kas jõu kasutamine on rangelt vajalik ja proportsionaalne taotletava eesmärgiga või saaks vähema jõuga saavutada soovitud tulemuse?
  • Kas jõu kasutamine küünib piinamise või ebainimliku kohtlemiseni?
  • Kas arst on viivitamata uurinud mingeid vigastusi?
  • Kas on registreeritud piisavalt andmeid jõu kasutamise asjaolude uurimise võimaliku vajaduse jaoks?

Please note
References to article numbers are to the European Convention on Human Rights except where a Protocol is specified.
The issues listed are not exhaustive.