Punkt 1 on kaheosaline:

 • piiramatu õigus mõtte-, südametunnistuse- ja usuvabadusele, mis kätkeb vabadust vahetada oma usku või veendumusi;
 • piiratud õigus kuulutada oma usku või veendumusi nii üksi kui ka koos teistega, avalikult või eraviisiliselt kultuse, õpetamise, tava ja kombetalituse kaudu. Ainult teine õigus on allutatud punkti 2 piiravatele tingimustele.

Kohus on vältinud „usu ja veendumuste“ defineerimist ja aktsepteerinud paljusid kvalifitseeruvana – mitte ainult mainekaid maailmausundeid nagu kristlus, judaism ja islam, vaid ka uuemaid nagu Jehoova Tunnistajad ja saientoloogia. Veendumuste hulgas on aktsepteeritud patsifismi, veganlust ja abordivastasust, kuid mitte abistatud enesetapu poolehoidjaid.

Üldiselt kaitstakse otseseid usu või veendumuste kuulutamisi, näiteks risti, turbani või islami näokatte kandmine või koššer-toitumine, mitte kaudseid nagu patsifistlike lendlehtede jagamist sõduritele vastandina patsifistlike põhimõtete kuulutamisele.

Punkti 2 selgitatakse üldises vormis ülal (artiklites 8-11 – vt punkte 73-75 ülal).

Igasugune õiguse piiramine peab olema seaduses ette nähtud. Seega oli juhul, kui ametnikud katkestasid Jehoova Tunnistajate kohtumise seaduslikult renditud ruumides ilma seadusliku volituseta, tegemist rikkumisega (Kuznetsov and others v. Russia).

Loetletud seaduslikud eesmärgid on ühiskondlik turvalisus, avaliku korra, tervise või kõlbluse kaitsmine ja kaasinimeste õiguste ja vabaduste kaitsmine.

Piirangud, mida on toetatud, hõlmavad:

 • meditsiiniõel risti kandmise keelamine, mis võis kujutada terviseriski patsientidele;
 • piirangud religioossetele rõivastele, eriti islami näokatte kandmine koolides või ülikoolides, kus Kohus on valitsustele andnud suure valikuvabaduse kaasinimeste õiguste ja vabaduste põhjal;
 • vangil usurituaalide läbiviimise keelamine, mis häirisid kaasinimesi.

Piirangud, mida ei ole toetatud, hõlmavad:

 • isikut, keda süüdistati „proselütismis“, kui ta lihtsalt püüdis veenda teisi oma veendumuste voorustes;
 • lennujaama registreerimisametnikku, kellel ei lubatud kanda risti ettevõtte poliitika tõttu;
 • keeldumist anda vangile õigust saada lihavaba toitu.

Veendumuste ja nende kuulutamise teemad on sageli vastuolulised ja tundlikud, eriti järjest pluralistlikumas ühiskonnas. Ametnikud peavad veenduma, et neil on selge seaduslik voli, enne kui nad piiranguid rakendavad, ning samuti proportsionaalselt rakendatud seaduslik eesmärk.

Download the abstract

 • Diminuer la taille du texte
 • Augmenter la taille du texte
 • Imprimer la page