Back

Tekoälykonferenssi Helsingissä

Euroopan neuvosto Helsinki 26 helmikuuta 2019
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Nicole Belloubet, Ranskan oikeusministeri

Nicole Belloubet, Ranskan oikeusministeri

Kaksipäiväinen huippuasiantuntijakonferenssi ”Merkittävän muutoksen hallinta - tekoälyn vaikutukset ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen toteutumiselle” alkoi tänään Helsingissä.

”Uusi teknologia, valtavien tietomäärien kokoaminen ja tiedon käyttö ovat jo muuttaneet ihmisten elämää kaikkialla maailmassa. Silti uskomme, että ”alkuräjähdys” on vasta tulossa. Tärkeitä kysymyksiä ovat: Jäävätkö jotkut ryhmät huomiotta tai aiheuttavatko puolueelliset algoritmit heille erityisiä haasteita? Miten käy demokratian, turvallisuuden ja vastuullisuuden? Millaisia vaikutuksia tekoälyllä on oikeusjärjestelmiin? Miten voimme varmistaa, että tekoäly tukee demokratia- ja oikeusvaltiokehitystä?” Suomen ulkoministeri Timo Soini esitti näitä kysymyksiä avauspuheenvuorossaan.

”Tekoälyvallankumouksen pitkän aikavälin ennusteissa ei enää ole kysymys meitä jossain tulevaisuudessa odottavasta asiasta. Me olemme jo siinä, tässä ja nyt. Konferenssin tavoitteena on oltava faktojen erottaminen fiktiosta. On myös pystyttävä erottamaan tekoälyn tarjoamat todelliset edut ja sen mukanaan tuomat riskit ja ymmärrettävä, miten voimme parhaiten ehkäistä ja lieventää aiheutuneita vaaroja. Euroopan neuvosto ottaa johtavan roolin ja auttaa jäsenvaltioita poimimaan teknologisten innovaatioiden tarjoamat mahdollisuudet samalla turvaten Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja muiden juridisten viiteasiakirjojen määrittämät normit”, Euroopan neuvoston pääsihteeri Thorbjørn Jagland totesi.

”Meidän on oltava äärimmäisen tietoisia ja varuillamme valeuutisten levittämisen kautta tapahtuvasta mielipidevaikuttamisesta esimerkiksi vaalikampanjoiden aikana. Tästä syystä Ranska sääti joulukuussa 2018 lain, joka liittyy tiedon manipuloinnin torjumiseen. Lain myötä verkkoalustoille tulee niillä julkaistavaa sponsoroitua tietoa sekä sponsorien identiteettiä koskevia läpinäkyvyysvelvoitteita. Lain nojalla mahdollistetaan myös oikeudellinen hätätilamenettely käytettäväksi paikkansapitämättömän tai harhaanjohtavan tiedon tai väitteiden levittämisen torjumiseksi”, Ranskan oikeusministeri Nicole Belloubet totesi.

Aamusession nimi oli ”tilannekatsaus” ja sen aiheita olivat AI ja ihmisten vastuu (Bathin yliopiston apulaisprofessori Joanna Bryson), AI ja ihmisoikeudet (Ihmisoikeusvaltuutettu Dunja Mijatović) sekä AI ja tietoympäristö (David Kaye).

Ihmisoikeuksien ja demokratian suhdetta tekoälyyn käsitelleet sessiot kokosivat yhteen noin 400 hallituksia, kansainvälisiä järjestöjä, liike-elämää, teknologia-alaa, yliopistomaailmaa, kansalaisyhteiskuntaa ja mediaa edustavaa huippuasiantuntijaa. Näyttely ”AI toiminnassa” tarjosi osallistujille mahdollisuuden tutustua eri sidosryhmien ja toimijoiden AI-alan työhön.

 Live-lähetys


Events Events
Follow us Follow us

       

Galleries Galleries
galleries link
Facebook Facebook
@coe on twitter @coe on twitter