Back

Tekoäly: Helsingin konferenssin loppupäätelmät

Tekoälyä on kehitettävä ihmiskeskeisesti, jotta se tuottaa etuja yksilöille ja yhteiskunnille
Euroopan neuvosto Helsinki 27 helmikuuta 2019
 • Diminuer la taille du texte
 • Augmenter la taille du texte
 • Imprimer la page
 • Imprimer en PDF
Antti Häkkänen

Antti Häkkänen

Helsingissä järjestetyn tekoälykehityksen ihmisoikeusvaikutuksia tarkastelleen konferenssin keskeinen viesti on, että tekoäly (AI) edellyttää paitsi lisää tutkimusta, ymmärrystä, luottamusta ja läpinäkyvyyttä, myös sidosryhmien yhteistyötä.

Kaksipäiväisen konferenssin toisen päivän avasivat Suomen oikeusministeri Antti Häkkänen ja Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen puheenjohtaja Liliane Maury Pasquier. Päivän aikana keskusteltiin tekoälystä ja oikeusvaltioperiaatteesta ja julkistettiin konferenssin loppupäätelmät.

Tänään julkistettuihin konferenssin loppupäätelmiin sisältyy ohjeistus siitä, miten tulee edetä sen varmistamiseksi, että AI-kehitys on turvallista ja hyödyttää kaikkia. Esiin nostettiin mm. seuraavaa:

 • Oikea-aikaisten ja syvällisesti pohdittujen poliittisten reaktiotapojen etsimisen pitäisi olla korkealla hallitusten asialistalla;
 • Tekoälyn tuottamia taloudellisia etuja ei saada hyödynnettyä, ellei sen kasvu- ja innovaatiopotentiaalia ymmärretä riittävästi;
 • Valtioiden ja sidosryhmien tulee yhdistää voimansa mm. tietoa ja hyviä käytänteitä jakamalla;
 • Tekoälyä on kehitettävä ihmiskeskeisesti, jotta se hyödyttää yksilöitä ja yhteiskuntia;
 • Tekoälyn suunnittelua, kehittämistä ja käyttöä varten on oltava tehokkaat ja demokraattiset valvontamenettelyt ja -rakenteet;
 • Yleistä tietoisuutta tekoälyn mahdollisista riskeistä ja hyödyistä on vahvistettava kehittäen samalla tähän tarvittavaa uutta omaamista ja taitoja;
 • Tarvitaan vaikuttavia ja lainmukaisia mekanismeja estämään ihmisoikeusrikkomuksia ja torjumaan syrjintää, eriarvoisuutta ja puolueellisuutta;
 • Algoritmien läpinäkyvyys on keskeistä luottamuksen rakentamiseksi ja asianmukaisen oikeuksien suojan varmistamiseksi;
 • Algoritmilaskenta ei saa vaarantaa yhdenvertaisuutta lain edessä;
 • Tekoälyä tulee suunnitella varmistaen, että teknologinen edistys on ihmisoikeus-, demokratia- ja oikeusvaltioperiaatteiden mukaista ja kunnioittaa olemassa olevia keskeisiä kansainvälisiä sopimuksia;
 • Euroopan neuvoston tulee jatkaa sektorikohtaisten suositusten, ohjeistusten ja menettelyohjeiden kehittämistä ihmisoikeuksien ja demokraattisten instituutioiden ja prosessien elinvoimaisuuden edistämiseksi. Euroopan neuvoston tulee seurata tekoälyn vaikutusta demokraattisten yhteiskuntien yhteiseen perustaan.

Kaksipäivänen konferenssi Merkittävän muutoksen hallinta - tekoälyn vaikutukset ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen toteutumiselle oli Euroopan neuvoston ja sen ministerikomitean puheenjohtajamaan Suomen yhdessä järjestämä.


Events Events
Follow us Follow us

       

Galleries Galleries
galleries link
Facebook Facebook
@coe on twitter @coe on twitter