Back

Uttalande av Timo Soini, ordförande i ministerkommittén, angående situationen i Azovska sjön och Kertjsundet

Ministerkommitaténs ordförandeskap Strasbourg 26 november 2018
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Uttalande av Timo Soini, ordförande i ministerkommittén, angående situationen i Azovska sjön och Kertjsundet

Timo Soini, ordförande i ministerkommittén i Europarådet, Finlands utrikesminister, gjorde i dag följande uttalande:

”Jag är djupt bekymrad över den rådande situationen i Azovska sjön och Kertjsundet efter de allvarliga incidenter som inträffade i går.

Ministerkommittén har vid upprepade tillfällen fördömt Ryska federationens illegala annektering av Krim, vilken utmanar fred och demokratisk säkerhet i Europa.

Jag manar till yttersta återhållsamhet i avsikt att omedelbart trappa ner situationen och undvika ytterligare förluster.

Jag erinrar om ministerkommitténs förpliktelse för Ukrainas självständighet, suveränitet och territoriella integritet inom dess internationellt erkända gränser.”


Events Events
Follow us Follow us

       

Galleries Galleries
galleries link
Facebook Facebook
@coe on twitter @coe on twitter