Back

Den 17. maj 2018: Den Internationale Dag mod Homofobi, Transfobi og Bifobi

Udtalelse fra Eva Kjer Hansen, Danmarks minister for ligestilling, på vegne af ministerkomitéens formandskab
Ministerkomitéens formandskab Strasbourg 16. maj 2018
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Eva Kjer Hansen

Eva Kjer Hansen

"Da vi fejrer den Internationale Dag mod homofobi, transfobi og bifobi, vil jeg gerne udtrykke min taknemmelighed over for alle dem, der i og uden for Europa fremmer rettighederne for LGBTI-personer og bekæmper diskrimination og fordomme,” sagde Eva Kjer Hansen, Danmarks minister for ligestilling. ”I denne kamp for ligestilling uden hensyntagen til seksuel orientering eller kønsmæssig identitet kan alle spille en rolle enhver på sit ansvarsniveau. "

”Solidaritet og sammenhold er valgt som dette års tema. Det påminder os om behovet for at antage en forståelsesfuld holdning for at forsvare og fremme rettighederne for alle de personer, der tilhører udsatte eller sårbare grupper, samt om nødvendigheden for at samle vores kræfter for at opnå lige rettigheder for alle.”


Events Events
Follow us Follow us

       

Galleries Galleries
galleries link
Facebook Facebook
@coe on twitter @coe on twitter