The integration of migrants and the impact on it of their acquisition of competence in the language(s) of the host country are a focus for political debate and policy initiatives in a growing number of Council of Europe member states, as is demonstrated by the surveys carried out to date by the Council of Europe.

Formålet med dette nettstedet er:

  • å bistå medlemslandene i å utvikle en helhetlig og effektiv integreringspolitikk, samt i å evaluere hvorvidt eksisterende politikk på området er i tråd med Europarådets felles verdisyn og prinsipper
  • å gi praktiske råd for en effektiv iverksetting av politikk på området
     
  • å stimulere til kvalitetssikring og gode rutiner i språkopplæringstilbudet og i vurdering og testing av språkferdigheter
     
  • å tilby en plattform som gjør medlemslandene i stand til å utveksle erfaringer og refleksjoner rundt politikk og praksis på dette området
     

Oppsummert er formålet med denne nettsiden å samle all relevant informasjon slik at denne blir lett tilgjengelig. Nettsiden har blitt utviklet med hjelp fra en gruppe eksperter innen flere fagfelt.
 

Denne oversettelsen ble utarbeidet av Cecilie Hamnes Carlsen, LAMI Group member (ALTE)

Sections available in several languages
The Language Policy Unit expresses its thanks to the ALTE members (LAMI Group) who contributed the translations of certain sections of the LIAM website, making it possible to create this multilingual version. Translations are available in the following languages: Finnish, German, Italian, Norwegian, Russian and Slovenian.

More about the contributors can be found here

 

Guiding principles

The Council of Europe has elaborated standard setting instruments and recommendations which set out the principles governing actions in the migration field. These are complemented by language policy guidelines and reference tools developed to support their effective implementation in an inclusive approach based on shared values and principles.

More

Focus

 4th Intergovernmental Conference on “Better Integration Through Learning: Language and knowledge of society policies and learning opportunities for migrants in Council of Europe member states. Strasbourg 16th October 2019


 Webinar Training on the Council of Europe Toolkit 'Linguistic Support for Adult Refugees'


Language Support for adult refugees: a Council of Europe toolkit.
Leaflet
A website in 7 languages: www.coe.int/lang-refugees

LIAM SYMPOSIUM: the publication 

The linguistic integration of adult migrants: lessons from research /
L'intégration linguistique des migrants adultes : les enseignements de la recherche

Published by De Gruyter Mouton for the Council of Europe  (ISBN 978-3-11-047749-8) as the follow-up of the LIAM Symposium (Strasbourg, 30 March-1 April 2016): Programme and Abstracts of  presentations
Bilingual Abstracts are available separately


Survey and Conference


Official texts
Extracts from Council of Europe Conventions, Recommendations and Resolutions concerning Integration of Adult Migrants and Education (1968-2017)


Press article
Council of Europe policy principles and instruments for the linguistic integration of adult migrants.
(in French with abstract in English)