Back

Obuka mlađih kadrova u pravosuđu

Будви, Црна Гора 10/05/2014
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Obuka mlađih kadrova u pravosuđu
Nastavljajuci dugogodišnji program edukacije mlađih kadrova u pravosuđu NVO CEDEM iz Podgorice je u Budvi od 8 do 10.maja, 2014.godine sproveo trodnevni program obuke o primjeni nacionalnog krivičnog zakonodavstva i standarda Evropske konvencije o ljudskim pravima, sa posebnim osvrtom na zaštitu slobode i sigurnost ličnosti, u skladu sa čl.5 Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama. Projekat je realizovan uz logističku podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici i njemačke fondacije Konrad Adenauer. Aktuelni cilj ovog višegodišnjeg projekta je da se pripravnicima i stručnim saradnicima u sudovima, tužilaštvu i advokatskim kancelarijama, kao i studentima prava, pruže dodatna teorijska i praktična znanja i informacije o pravu i praksi Evropske konvencije.
Plan obuke obuhvatio je oblast krivičnog zakonodavstva, uključujući i novije trendove u primjeni krivičnog prava EU kroz implementaciju principa za jačanje procesnog položaja osumnjičenih/okrivljenih u krivičnom postupku (EU Roadmap for strengthening procedural rights of suspected or accused persons in criminal proceedings).
U okviru prezentacije mogućnosti "edukacije na daljinu" učesnicima skupa su predstavljeni kapaciteti nove HELP platforme Savjeta Evrope za obuku pravosudnih kadrova, kao i web-site projekta AIRE Centra iz Londona sa prevodom važnijih presuda Evropskog suda za ljudska prava, sve sa ciljem da se pravosudnim institucijama u Crnoj Gori pravo i praksa Konvencije približe kroz korišćenje materijala i na nacionalnom jeziku.
 

national pages national pages

Take HELP online courses!

Free Course Registration

news archive news archive

Looking for news from 2014?

Get the feed here!