Back

Hotărârea în cauza Botezatu c. Moldovei

Strasbourg, Franța 14/04/2015
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Hotărârea în cauza Botezatu c. Moldovei

La 14.04.2015 CtEDO a pronunțat hotărârea în cauza Botezatu c. Moldovei. În speţă, reclamant este Radu Botezatu, ofițer de poliție. Printr-o hotărîre judecătorească devenită definitivă la 04.11.2004 Consiliul municipal Chișinău a fost obligat să acorde reclamantului spațiu locativ. În fața Curții reclamantul s-a plâns, invocând art. 6 din Convenție și art. 1 din Protocolul Adițional, de neexecutarea hotărârii judecătoreşti din 2004.

Curtea a constatat, în unanimitate, încălcarea art. 6 din Convenție și art. 1 din Protocolul adițional nr. 1, notând că hotărârea din 2004 a fost executată la 08.08.2012, când a fost eliberat bon de repartiție, corespunzător această hotărâre nu a fost executată timp de 87 de luni.

Curtea a notat că la nivel naţional, în baza Legii nr. 87 din 21.04.2011, instanţele de judecată au constatat în anul 2012 că întârzierea în executarea hotărârii de 78 de luni constituit o încălcare a drepturilor reclamantului. Însă, în ceea ce privește compensația monetară acordată la nivel naţional pentru încălcarea drepturilor prevăzute de Convenţie, Curtea a observat că reclamantul a obținut suma de 2270 Euro cu titlu de prejudiciu moral, însă nu a obținut repararea prejudiciului material. În aceste circumstanțe, deși instanțele naționale au recunoscut încălcarea drepturilor prevăzute de Convenţie, reclamantul nu a putut obține o redresare adecvată pentru executarea întârziată a hotărârii. Curtea a concluzionat că procedurile în temeiul Legii nr. 87 nu au dus la pierderea calității de victimă.

Curtea a acordat reclamantului 9461 Euro cu titlu de prejudiciu material, 1300 Euro cu titlu de prejudiciu moral și 112 Euro cu titlu de costuri și cheltuieli.


national pages national pages

Take HELP online courses!

Free Course Registration

news archive news archive

Looking for news from 2014?

Get the feed here!