Back

Konference o impletementaci judikatury ESLP do národních právních systémů

Praha, Česká republika 07/10/2014
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Konference o impletementaci judikatury ESLP do národních právních systémů

Dne 17.10.2014 Česká advokátní komora uspořádala ve spolupráci s Justiční akademií konferenci s názvem Implementace judikatury Evropského soudu pro lidská práva do národních právních systémů, porovnání a zkušenosti. Konference se uskutečnila pod záštitou Zdeňka Škromacha, místopředsedy Senáru Parlamentu České republiky.

Úvodní přednášku přednesl Aleš Pejchal, soudce za Českou republiku, který pojednal na téma Úmluva a Česká republika. Soudce za Slovensko, Ján Šikuta, pojednal o doktríně volné úvahy ve světle judikatury Evropského soudu. O implementaci judikatury Evropského soudu do svých národních systémů přednesli řeč paní Angelika Nussberger, soudkyně za Německo, pan Dmitry Dedov, soudce za Ruskou federaci a pan Krzysztof Wojtyczek, soudce za Polsko. Další přednášky uvedli Helena Jäderblom, soudkyně za Švédsko, o Evropské úmluvě a azylovém právu, a v závěru soudce za Lichtenštejnsko, Mark Villiger, který pojednal na téma ESLP včera, dnes a zítra.


national pages national pages

Take HELP online courses!

Free Course Registration

news archive news archive

Looking for news from 2014?

Get the feed here!