COVID-19 and Human Rights

The COVID-19 pandemic has placed extraordinary strain on Council of Europe member states. In their effort to protect the right to health and uphold the functioning of their health care systems, they had to impose strict virus containment measures, from full and partial lockdowns to school closures and significant limitations of cultural activities and public life. COVID-19 has thus had dramatic implications for the exercise of human rights in Europe, notably for the freedom of movement, freedom of assembly and the rights to education and private and family life.

The Commissioner has stressed that member states must ensure equal access to essential medical treatment, including testing and vaccines, for all, leaving no one behind and paying particular attention to the special needs of persons belonging to vulnerable groups, such as older persons, persons with disabilities, and persons living in crowded or unsanitary conditions. She has also urged governments to alleviate the enormous pressure faced by health and care professionals, the majority of whom are women, and called for transparency and inclusivity in health communication to promote trust and support for necessary government measures in the population.

Restrictive measures intended to protect public health can be temporarily justified under the condition that they are necessary, effective and proportionate. The proportionality of virus containment measures, such as lockdowns or vaccination mandates,  depends on the severity of the human rights restriction in question and the specific context in the country. It should be assessed on a case-by-case basis, and ultimately by the courts, whether they are necessary, effective and the least restrictive means to achieve the desired aim of limiting hospitalisations, grave illness, and death.

Back

Komisarz Praw Człowieka Rady Europy wzywa polski parlament do odrzucenia projektów ustaw ograniczających zdrowie i prawa seksualne i reprodukcyjne kobiet, a także prawo dzieci do edukacji seksualnej

Komunikat
Strasburg 14/04/2020
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Komisarz Praw Człowieka Rady Europy wzywa polski parlament do odrzucenia projektów ustaw ograniczających zdrowie i prawa seksualne i reprodukcyjne kobiet, a także prawo dzieci do edukacji seksualnej

"Jestem zaniepokojona doniesieniami o planach wznowienia przez niższą izbę polskiego parlamentu jeszcze w tym tygodniu rozpatrywania dwóch obywatelskich projektów ustaw, których celem jest ograniczenie dostępu kobiet do bezpiecznej i legalnej opieki aborcyjnej oraz prawa dzieci do edukacji seksualnej. Wzywam parlament do odrzucenia obu tych projektów i do zachowania czujności wobec wszelkich innych inicjatyw mających na celu ograniczanie praw człowieka lub piętnowanie pewnych grup ludzi", oświadczyła dziś Dunja Mijatović, Komisarz Praw Człowieka Rady Europy. "W tym szczególnym okresie pandemii koronawirusa, politycy i decydenci powinni oprzeć się pokusie forsowania inicjatyw niezgodnych z prawami człowieka", dodała Komisarz.

Pierwszy z projektów ustaw proponuje likwidację prawnej podstawy przerywania ciąży w przypadku poważnego upośledzenia płodu, w tym również wówczas, gdy takie upośledzenie ma skutek śmiertelny. Jako, że niemal wszystkie legalnie przeprowadzane w Polsce przypadki przerywania ciąży zaliczają się obecnie do tej kategorii, projekt ustawy - o ile miałby być przyjęty - skutkowałby niemalże całkowitym zakazem aborcji, poważnie naruszając prawa i bezpieczeństwo kobiet w Polsce.

Drugi projekt ustawy zmienia polskie prawo karne w sposób mogący wywrzeć negatywny wpływ na dostępność edukacji seksualnej w polskich szkołach. Narusza on tym samym prawo wszystkich dzieci do kompleksowej, dostosowanej do wieku i opartej na wiedzy naukowej edukacji seksualnej. Projektowi towarzyszy przy tym bulwersujące uzasadnienie stygmatyzujące osoby LGBTI.

"Jako, że oba projekty ustaw zmierzają w kierunku dokładnie przeciwnym do moich wcześniejszych zaleceń, mogę jedynie powtórzyć moje wcześniejsze apele o ich odrzucenie", stwierdziła Komisarz Mijatović. Komisarz wzywa polskie władze do pilnego zapewnienia skutecznego dostępu do bezpiecznej i legalnej opieki aborcyjnej w Polsce, której brak już od wielu lat poważnie pozbawia kobiety i dziewczęta możliwości praktycznej realizacji ich praw oraz ochrony zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego. "Zamiast prób delegalizowania aborcji i spychania jej jeszcze głębiej do podziemia, Polska powinna zalegalizować aborcję na żądanie kobiety we wczesnym okresie ciąży, a także w późniejszym okresie - przez cały czas trwania ciąży - w celu ochrony życia i zdrowia kobiet oraz zagwarantowania wolności od nieludzkiego lub poniżającego traktowania", podsumowała Komisarz.


Twitter Twitter