Back

Крачка напред в защита на правата на хората с увреждания

24Chasa, 6 July 2016 - ПРЕДСТАВЕТЕ си, че утре сте принудени да напуснете дома си и да се преместите в една голяма безлична институция за социални грижи, далече от вашето семейство и приятели. Вие не можете да обжалвате това решение, защото някой друг има право по закон да решава вместо вас. Оттук нататък вие вече нямате контрол над собствения си живот Ако можете да си представите как бихте се чувствали, това означава, че за няколко секунди сте усетили това, което лицата с умствени и психо-социални увреждания са изпитвали в продължение на години в България.

Link to the article on 24Chasa