Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

The following pre-recorded videos will be available online around two hours after their delivery.

 

Monday 23 April 2018

Full session

Michele Nicoletti, President of the Assembly

Debate: Progress report of the Bureau and the Standing Committee

Debate: Progress report of the Bureau and the Standing Committee (continued)

Free Debate

 

Tuesday 24 April 2018

Full session

Nikola Dimitrov, Minister for Foreign Affairs of “the former Yugoslav Republic of Macedonia”

State of emergency: proportionality issues concerning derogations under Article 15 of the European Convention on Human Rights

Question time to Thorbjørn Jagland, Secretary General of the Council of Europe

Debate: Climate change and implementation of the Paris Agreement

Debate: Funding of the terrorist group Daesh: lessons learned

 

Wednesday 25 April 2018

Full session

Communication from the Committee of Ministers - Anders Samuelsen, Minister for Foreign Affairs of Denmark and Chairperson of the Committee of Ministers

Joint debate: The protection of editorial integrity & The status of journalists in Europe

Joint debate: The protection of editorial integrity & The status of journalists in Europe (continue)

Debate: Humanitarian needs and rights of internally displaced persons in Europe

Debate: The situation in Libya: prospects and role of the Council of Europe

 

Thursday 26 April 2018

Full session

Debate under urgent procedure : Follow-up to the report of the Independent Investigation Body on the allegations of corruption within PACE

Debate: Europe's role in peacemaking initiatives in Syria

Debate: Copenhagen Declaration, appreciation and follow-up

Debate: Legal challenges related to hybrid war and human rights obligations

Debate: Fighting organised crime by facilitating the confiscation of illegal assets

 

Friday 27 April 2018

Full session

Debate: Drug-resistant tuberculosis in Europe

Debate: Integration, empowerment and protection of migrant children through compulsory education

Debate: Progress report of the Bureau and the Standing Committee (continued)

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web