Φόρμα Web Φόρμα Web
Form to request Council of Europe Secretary General's patronage

The Secretary General's patronage is non-material support which may be granted to any non-profit event which has a European dimension and is of clear political importance to the Council of Europe's activities or objectives. A limited number of events will be granted the Secretary General's patronage each year. No financial undertaking is linked to the granting of patronage, as the Council of Europe has no budgetary resources beyond those which are used to implement its intergovernmental work programme.

Requests must be submitted no later than 3 months before the event.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~ General information on the organiser (public authorities, public institution, civil-society body…) ~

Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Please enter a valid e-mail address
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.

Have you already been in contact or worked in co-operation with other Council of Europe departments?

Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.

~ Information on the event ~

Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.

The event must be unique, of limited duration and non profit-making. Examples of such events include: conferences, colloquies, seminars, summer universities, prize, competition, festival, specialist fairs or shows. This definition excludes projects, research, classes (education), and campaigns, as well as the setting up of a political party, association or media

Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.

The event must be of direct relevance to the Council of Europe’s current priorities as reflected in its programme of activities and must also help to raise public awareness of the Organisation’s objectives. Describe how the event meets this criteria?

Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.

The event must have a European dimension, that either involves, in reasonable proportionate number, nationals of at least five Council of Europe member countries, or be held simultaneously in at least five Council of Europe member countries. Describe how the event meets this criteria?

Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.

~ Visibility of the patronage ~

On which communication material will the patronage and the logo of the Council of Europe be mentioned?

Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.

Has the patronage of the Council of Europe been granted to you in the past?

Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web