Εκδότης Αντικειμένων Εκδότης Αντικειμένων
Επιστροφή

La Georgia succede alla Francia alla Presidenza del Comitato dei Ministri

Presidenza del Comitato dei Ministri Strasburgo 27 novembre 2019
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
La Georgia succede alla Francia alla Presidenza del Comitato dei Ministri

La Presidenza del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa è passata in data odierna dalla Francia alla Georgia, nel corso di una riunione tenutasi a Strasburgo, sede dell’Organizzazione, alla presenza dei rappresentanti dei suoi 47 Stati membri. Il Segretario di Stato agli Affari europei francese, Amélie de Montchalin, ha presentato al Comitato dei Ministri il bilancio della presidenza del suo paese.

Il nuovo Presidente del Comitato dei Ministri, David Zalkaliani, ministro degli Affari esteri della Georgia, ha in seguito esposto le priorità del semestre di presidenza del suo paese.

Tra queste, la protezione dei diritti umani e dell’ambiente, la partecipazione civile nei processi decisionali, una giustizia adatta ai minori e il rafforzamento della democrazia tramite l’istruzione, la cultura e l’impegno giovanile.


Εκδότης Αντικειμένων Εκδότης Αντικειμένων
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

       

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
galleries link
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web