Εκδότης Αντικειμένων Εκδότης Αντικειμένων
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

1 August 2019
GRECO publishes report on Hungary

17 July 2019
GRECO publishes report on Austria

2 July 2019
GRECO publishes compliance report on Georgia

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

Sarajevo Film Festival - 18 August

Council of Europe/European Union documentary “When we are fewer” will be screened at the Sarajevo Film Festival 

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

12 August - International Youth Day: Transforming Education

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

16 July 2019
San Marino signed the Protocol amending the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data(CETS No. 223).

16 July 2019
The Netherlands signed the Protocol amending the Additional Protocol to the Convention on the Transfer of Sentenced Persons (ETS No. 222).

9 July 2019
Latvia signed the Council of Europe Convention against Trafficking in Human Organs (CETS No. 216).

3 July 2019
Côte d'Ivoire signed the Council of Europe Convention on the counterfeiting of medical products and similar crimes involving threats to public health (CETS No. 211).

28 June 2019
Montenegro signed the Council of Europe Convention on Cinematographic Co-Production (revised) (CETS No. 220) and the Protocol amending the Additional Protocol to the Convention on the Transfer of Sentenced Persons (CETS No. 222).

Εκδότης Αντικειμένων Εκδότης Αντικειμένων
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web