Εκδότης Αντικειμένων Εκδότης Αντικειμένων
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

18 November - European Day on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

Project "European Qualifications Passport for Refugees"

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

22 November 2017

Opening for signature of the Protocol amending the Additional Protocol to the Convention on the Transfer of Sentenced Persons (CETS No. 222).

14 November 2017

Turkey ratified the Additional Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine, on the Prohibition of Cloning Human Beings (ETS No. 168).

Εκδότης Αντικειμένων Εκδότης Αντικειμένων
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web