Εκδότης Αντικειμένων Εκδότης Αντικειμένων
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

Donostia/San Sebastián (Spain), city awarded the 2019 Europe Prize

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

Václav Havel Human Rights Prize 2019: call for nominations

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

17 April 2019
Latvia ratified the Council of Europe Convention on Cinematographic Co-Production (revised) (CETS No. 220).

15 April 2019
United Kingdom signed the Council of Europe Convention on an Integrated Safety, Security and Service Approach at Football Matches and Other Sports Events (CETS No. 218).

10 April 2019
Switzerland:
- signed the Council of Europe Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society (CETS No. 199), and
- signed and ratified the Council of Europe Convention on Cinematographic Co-Production (revised) (CETS No. 220).

Εκδότης Αντικειμένων Εκδότης Αντικειμένων
24-25 April 2019 Strasbourg (Palais de l’Europe, Room 1)

Responses to prison overcrowding: conference in Strasbourg

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web