Εκδότης Αντικειμένων Εκδότης Αντικειμένων
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

Following the decision of the Committee of Ministers on 16 March 2022 the Russian Federation is no longer a member of the Council of Europe. This website is therefore being updated. Translation of new content into Russian has been discontinued.

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

8 September 2022
Group of States against Corruption publishes 4th Evaluation Round 3rd Interim Compliance Report on Hungary

6 September 2022
Group of States against Corruption publishes 4th Evaluation Round Compliance Report on Portugal

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

16 september 2022
Portugal ratified the Additional Protocol to the European Charter of Local Self-Government on the right to participate in the affairs of a local authority (CETS No. 207).

15 september 2022
Romania ratified Protocol No. 16 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (CETS No. 214).

Εκδότης Αντικειμένων Εκδότης Αντικειμένων
3 October 2022 Dublin (Farmleigh House) (hybrid - 9 a.m.-5.45 p.m. G.M.T.)

International conference on children’s rights in Dublin

5-7 October 2022 Chania (Crete, Greece)

Cultural Routes Annual Advisory Forum

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web