Εκδότης Αντικειμένων Εκδότης Αντικειμένων
Επιστροφή

Насилие в отношении женщин: совместное коммюнике ОЭСР, Совета Европы, Европейской комиссии и ООН

Заместитель Генерального секретаря Брюссель 11 декабря 2017 г.
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Shutterstock.com

Shutterstock.com

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Совет Европы, Европейская комиссия и структура "ООН- женщины" договорились о глобальных мерах по борьбе с насилием в отношении женщин. Эти организации подтвердили сегодня свою полную приверженность ликвидации насилия по признаку пола и обсудили дальнейшую работу по координации действий.

Организация Экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), представленная Анхелем Гурриа, генеральным секретарем;

Совет Европы, представленный Габриэллой Боттаини-Драгони, заместителем Генерального секретаря;

Европейская комиссия, представленная Верой Йоуровой, Комиссаром по вопросам юстиции, прав потребителей и гендерного равенства;

Структура "ООН- женщины", представленная Фумзиле Мламбо-Нгука, исполнительным директором.

Насилие в отношении женщин и девочек является глобальной эпидемией. Насилие затрагивает все сообщества в мире, при этом по крайней мере каждая третья женщина в мире сталкивалась с физическим или сексуальным насилием. Насилие в отношении женщин и девочек является одним из наиболее распространенных и серьезных нарушений прав человека. Издержки этой культуры насилия для наших сообществ – как для мужчин, так и женщин – огромны.

Содействие гендерному равенству и соблюдению прав человека всех женщин и девочек является основной задачей во всех наших действиях по борьбе с насилием в отношении женщин и девочек, являясь со стратегической точки зрения частью Повестки дня устойчивого развития на период до 2030 года. Данное стратегическое партнерство призвано усилить приверженность гендерному равенству и расширению прав и возможностей женщин и девочек.


Εκδότης Αντικειμένων Εκδότης Αντικειμένων
6 December Strasbourg (Palais de l’Europe, Room 7, 2pm-5.30pm)

Applying the cybercrime frame to digital violence against women

7 and 9 December Strasbourg (European Youth Centre)

Youth work in war contexts in Ukraine – seminar in Strasbourg

6-8 December Strasbourg

Implementing ECHR judgments

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

       

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
galleries link
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web