Εκδότης Αντικειμένων Εκδότης Αντικειμένων
Επιστροφή

Новое соглашение о сотрудничестве между Советом Европы и ОЭСР

Совет Европы Страсбург 15 декабря 2020 г.
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Новое соглашение о сотрудничестве между Советом Европы и ОЭСР

Генеральный секретарь Совета Европы, объединяющего 47 стран, и Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в состав которой входят 37 стран, подписали обновленное соглашение о сотрудничестве по случаю 60-летия ОЭСР. Меморандум о взаимопонимании направлен на то, чтобы придать новый импульс давнему сотрудничеству между двумя организациями. Он представляет собой обновленную версию существующего соглашения от 1962 года. Результатом тесных рабочих отношений между Советом Европы и ОЭСР стала, в частности, совместная Конвенция о взаимной административной помощи по налоговым делам, юридически обязательный международный договор, который в настоящее время распространяется на 111 стран по всему миру.

В течение последних 30 лет Парламентская ассамблея Совета Европы также предоставляла парламентариям из стран – членов ОЭСР площадку для ежегодного совместного обсуждения деятельности организаций. В Меморандуме о взаимопонимании, основанном на их общих ценностях и целях, указывается ряд областей, в которых Совет Европы и ОЭСР намерены активизировать свое сотрудничество, используя свои сравнительные сильные стороны для повышения значимости работы друг друга.

Среди сфер сотрудничества – наряду с содействием надлежащему управлению и борьбой с коррупцией и отмыванием денег – продвижение гендерного равенства и устойчивости, а также работа по борьбе с киберпреступностью и решение проблем, связанных с искусственным интеллектом и биотехнологиями. Меморандум о взаимопонимании был подписан Генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович Бурич и Генеральным секретарем ОЭСР Анхелем Гурриа во время заседания по видеосвязи, организованного в период официального празднования 60-ой годовщины подписания Конвенции об учреждении Организации экономического сотрудничества и развития.


 Интерактивная карта - Конвенция о взаимной административной помощи по налоговым делам


Εκδότης Αντικειμένων Εκδότης Αντικειμένων
6 December Strasbourg (Palais de l’Europe, Room 7, 2pm-5.30pm)

Applying the cybercrime frame to digital violence against women

7 and 9 December Strasbourg (European Youth Centre)

Youth work in war contexts in Ukraine – seminar in Strasbourg

6-8 December Strasbourg

Implementing ECHR judgments

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

       

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
galleries link
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web