Εκδότης Αντικειμένων Εκδότης Αντικειμένων
Επιστροφή

Nuovo accordo di cooperazione tra il Consiglio d’Europa e l’OCSE

Consiglio d'Europa Strasburgo 15 dicembre 2020
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Nuovo accordo di cooperazione tra il Consiglio d’Europa e l’OCSE

I Segretari generali del Consiglio d’Europa, che riunisce 47 nazioni, e dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), che conta 37 Stati membri, hanno firmato un accordo di cooperazione aggiornato in occasione del 60° anniversario dell’OCSE. L’obiettivo del Memorandum d’intesa è dare nuovo impulso alla cooperazione di lunga data tra le due organizzazioni, attraverso l’aggiornamento di un accordo esistente datato 1962. Lo stretto rapporto di collaborazione tra il Consiglio d’Europa e l’OCSE ha dato vita in particolare alla Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale, un trattato internazionale giuridicamente vincolante che copre attualmente 111 paesi in tutto il mondo.

Negli ultimi 30 anni, l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa ha inoltre fornito una piattaforma per i parlamentari degli Stati membri dell’OCSE, su cui riunirsi ogni anno per discutere le attività dell’organizzazione. Basato sui loro valori e obiettivi comuni, il Memorandum d’intesa specifica una serie di aree in cui il Consiglio d’Europa e l’OCSE mirano a intensificare la cooperazione, utilizzando i loro punti di forza comparativi per apportare reciprocamente valore alle loro attività.

Oltre alla promozione della buona governance e alla lotta alla corruzione e al riciclaggio di capitali, questi punti di forza includono la promozione dell’uguaglianza di genere e della sostenibilità, nonché la cooperazione rispetto alle sfide emergenti come la criminalità informatica, l’intelligenza artificiale e la biotecnologia. Il Memorandum d’intesa è stato firmato dalla Segretaria generale del Consiglio d'Europa, Marija Pejčinović Burić, e dal Segretario generale dell’OCSE, Angel Gurria, durante un incontro video a margine della celebrazione ufficiale del 60° anniversario della convenzione istitutiva dell’OCSE.


 Mappa interattiva sulla Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale


Εκδότης Αντικειμένων Εκδότης Αντικειμένων
6 December Strasbourg (Palais de l’Europe, Room 7, 2pm-5.30pm)

Applying the cybercrime frame to digital violence against women

7 and 9 December Strasbourg (European Youth Centre)

Youth work in war contexts in Ukraine – seminar in Strasbourg

6-8 December Strasbourg

Implementing ECHR judgments

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

       

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
galleries link
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web