Εκδότης Αντικειμένων Εκδότης Αντικειμένων
Επιστροφή

Гендерное равенство в сфере занятости в Европе по-прежнему остается обещанием на отдаленное будущее

Заявление Комиссара по правам человека Нилса Муйжниекса в конце года
Комиссар по правам человека Страсбург 20 декабря 2017 г.
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Гендерное равенство в сфере занятости в Европе по-прежнему остается обещанием на отдаленное будущее

«В этом году женщины в Европе вновь работали по сути дела бесплатно в течение двух месяцев по сравнению с мужчинами. Кроме того, они по-прежнему сталкиваются с проблемой недостаточной представленности женщин в директивных органах и на директивных должностях. Это вопиющая несправедливость и нарушение прав человека. «Европейские государства должны бороться с этим более решительно, чем это было до сих пор», – отметил Комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс в своем заявлении в конце года.

«Хотя ситуация в странах отличается, очевидно то, что женщины на всей территории континента страдают от отсутствия равного обращения и равных возможностей на рабочем месте. Было бы неправильно полагать, что эта ситуация объясняется только динамикой рынка труда. На самом деле дискриминация в отношении женщин, прямая или косвенная, в этой сфере жизни является результатом глубоко укоренившихся социальных представлений, которые удерживают женщин в подчиненной роли. Поэтому решение этой проблемы требует комплексного подхода со стороны государств-членов Совета Европы, от изменения законов до принятия мер в политической, культурной и экономической областях», – заявил Комиссар Муйжниекс.


Εκδότης Αντικειμένων Εκδότης Αντικειμένων
6 December Strasbourg (Palais de l’Europe, Room 7, 2pm-5.30pm)

Applying the cybercrime frame to digital violence against women

7 and 9 December Strasbourg (European Youth Centre)

Youth work in war contexts in Ukraine – seminar in Strasbourg

6-8 December Strasbourg

Implementing ECHR judgments

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

       

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
galleries link
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web