Εκδότης Αντικειμένων Εκδότης Αντικειμένων
Επιστροφή

L’uguaglianza di genere nel mondo del lavoro in Europa è ancora una promessa lontana

Dichiarazione di fine anno del Commissario per i diritti umani Nils Muižnieks
Commissario per i diritti umani Strasburgo 20 dicembre 2017
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
L’uguaglianza di genere nel mondo del lavoro in Europa è ancora una promessa lontana

“Anche quest’anno, rispetto agli uomini, le donne in Europa avranno lavorato per due mesi senza essere retribuite. Inoltre, continuano a essere sottorappresentate in posizioni e organi decisionali. Questa è una grave ingiustizia e una violazione dei diritti umani. Gli Stati europei devono affrontare questo problema con molta più forza di quanto non sia stato fatto finora”, ha affermato oggi Nils Muižnieks, Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, nella sua dichiarazione di fine anno.

“Sebbene la situazione vari da paese a paese, è evidente che le donne in qualsiasi parte del nostro continente sono vittime di una disuguaglianza di trattamento e opportunità nella vita professionale. Sarebbe errato credere che questa situazione sia solo il risultato delle dinamiche del mercato del lavoro. In realtà, la discriminazione, diretta o indiretta, che le donne subiscono in questo ambito è la conseguenza di atteggiamenti sociali profondamente radicati che mantengono le donne in un ruolo subordinato. Affrontare questo problema richiede pertanto un approccio globale da parte degli Stati membri del Consiglio d’Europa, che includa una revisione della legislazione e l’attuazione di misure politiche, culturali ed economiche”, ha dichiarato il Commissario Muižnieks.

Comunicato stampa completo - L'uguaglianza di genere nel mondo del lavoro in Europa è ancora una promessa lontana


Εκδότης Αντικειμένων Εκδότης Αντικειμένων
6 December Strasbourg (Palais de l’Europe, Room 7, 2pm-5.30pm)

Applying the cybercrime frame to digital violence against women

7 and 9 December Strasbourg (European Youth Centre)

Youth work in war contexts in Ukraine – seminar in Strasbourg

6-8 December Strasbourg

Implementing ECHR judgments

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

       

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
galleries link
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web